Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Wohlmuth Ferenc életműve
 
 
  Wohlmuth Ferenc életműve

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Wohlmuth Ferenc életműve

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Császár

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Wohlmuth Ferenc a  jelenlegi Burgenland területén született Sopronnyéken (Neckenmarkt) 1855. július 27-én.  Gimnáziumi tanulmányait Sopronban kezdte, majd Győrben a bencéseknél folytatta. 1881-ben a győri székesegyházban szentelték pappá. 1894-ban került a Császárra plébánosnak, ahol 25 éven keresztül végezte áldásos papi munkáját, egészen a Tanácsköztársaság alatt bekövetkezett haláláig.

A Tanácsköztársaság "dicsőséges 133 napja" - mint mindenütt - itt is sok szenvedést okozott a császári népnek. Ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy a nép alig várta, hogy megszabaduljon a vörösöktől. Június 4-én megváltozott a helyzet, mert Vérteskethelyre bevonultak a vörösök, és elfogták ellenfeleiket. Eközben híre jött annak is, hogy Tatáról 16 felfegyverzett vöröskatonát küldenek és egy a tatabányai bányászokból toborzott terrorkülönítményt, hogy a császári megmozdulást leverjék. Alighogy megérkezett a két különítmény, a vörösök vezetője, Lantos Bertalan elvtárs kijelentette, hogy a "csuhásnak lógnia kell". Ugyanakkor Lantos elrendelte az akasztófa felállítását is a községháza előtt. A falusi asztalos csak a katonai szuronyok kényszerítő hatása alatt volt hajlandó megácsolni a bitófát, amelyet a vörösök nagy ujjongással állítottak fel. A plébánost este 11 órakor a plébániára kísérték, ahol arra kényszerítették, hogy a plébánia megtakarított pénzét (kb. 50-60 ezer korona) adja át nekik. Egész éjszaka őrizetben tartották, miközben ő a rózsafüzért hangosan imádkozta. Eközben a falu népét dobszóval kényszerítették arra, hogy a főtéren gyülekezzék. Még a gyermekek sem maradhattak otthon. A kiküldött bíróság 16 császári polgárra mondta ki az ítéletet. A vádlottakat egyenként 20-30 ezer korona megfizetésére ítélték, amit az elvtársak egymás között azonnal szétosztottak. Egyedül a papra várt a halálos ítélet.

Ezalatt a plébánost a községházán tartották fogva. A káplánja, Szabó Géza nagy nehézségek árán elérte, hogy meglátogathatta őt. A plébános ekkor már teljesen tisztában volt sorsával, és arra kérte a káplánját, hogy kicsit maradjon vele, hogy együtt imádkozhassanak. Térden állva elimádkozták a hét bűnbánati zsoltárt és a Miserére-t. Amikor a káplán hangja elcsuklott, még a plébános bátorította: "Ne sírjon káplán úr, én már készen vagyok és nyugodtan megyek a halál elé".

A Budapestről kirendelt bíróság Csorna Miklós elnökletével Wohlmuth Ferenc plébánost golyó általi halálra ítélte. A kirendelt védő Szabó András enyhítést kért, mivel a golyó általi kivégzés túl hangos, inkább a csendes akasztást ajánlja. A bíróság az indítványt nagy röhögéssel elfogadta. Az ítélethirdetés után a plébános elbúcsúzott káplánjától, és arra kérte, hogy menjen vissza a plébániára, ne lássa az ő szomorú halálát. Ugyanúgy elbúcsúzott a népétől is. Ez a következőképpen történt: A plébános maga lépett fel a bitófa alá állított asztalra és onnét a székre. Miközben maga levetette a papi kollárét, a hóhérok a kötelet a nyakára tették és felszólították, hogy szóljon a néphez. A következőket mondotta: "64 esztendőt éltem, és ebből 25 évet szenteltem plébánosként a császáriaknak. Életem utolsó pillanataiban állok előttetek. Elmegyek, mert elveimért pusztulnom kell. Sokat dolgoztam értetek, hogy boldogok legyetek. Ezért csak imáitokat kérem. Isten veletek."

Wohlmuth Ferenc temetésén - a vörösök fenyegetése ellenére - a környékbeli papok részt vettek és ünnepélyesen a temető közepén temették el, az egyik korábban elhunyt káplánja mellé.

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Wohlmuth Ferenc vértanú-plébános a Győri Egyházmegye méltatlanul elfeledett hőse, akiről még a "rendszerváltás" után is keveset tudnak az egyházmegye hívei és talán maguk a papok is. Pásztori munkásságának fontos jellemzője volt Isten igéjének hirdetése olyan formában, hogy azt az egyszerű emberek is megértsék. Kiemelkedő volt a társadalmi nyomornak szentelt figyelme, még életében jótékonysági alapot hozott létre a község kevésbé tehetős lakosainak javára, hogy halála után is biztosítsa a szegények ellátását. Wohlmuth Ferenc sokat tett az ökumenizmusért is, ezt egész életével, munkásságával és halálakor is bizonyította.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Vörösváry Ernő: Wohlmuth Ferenc császári plébános, vértanú - a Szegedi Katholikus Szülők Szövetsége,  Szeged, 1923.


P. Josef Konrad Haspel OSB: Franz Wohlmuth Hit- és vértanusága az istentelen időkben –NovumVerlag Neckenmarkt 2009A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
wohlmut-ferenc-eletmuve-762-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
wohlmut-ferenc-eletmuve-762-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek