Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Vértesszőlős, Főút menti kereszt
 
 
  Vértesszőlős, Főút menti kereszt

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Vértesszőlős, Főút menti kereszt

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Útmenti keresztek,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Vértesszőlős

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

2837.104.0693

A Valusek úton elhelyezett kereszt 1833-ban állították. Kerítése 2×2 méter, oszlopa 1×0,8 méter, a kereszt 1,8 méter magas. A kereszt terméskőből készült.

Állapota: karbantartott.

Felirata a következő: „Isten nagyobb / dicsőségére állítatta / a Szőlősi Róm. K. Hitközség / 1833 / áthelyeztetett / 1886”.

Elbeszélések szerint eredetileg a mai Ady Endre és Széchenyi út végén állott. 1833-ban állíttatták a vértesszőlősi Római Katolikus Egyházközség hívei a túlélés reményében, mert a községben járvány pusztított. 1886-ban került mostani, végleges helyére, ahol az úttal egy síkban volt. Az idők folyamán a nagy esőzések miatt azonban a terület feltöltődött, és a keresztet beiszapolta, amely mintegy másfél méterrel mélyebbre került a főút szintjétől. Az elhanyagolt tér és a rajta lévő, terepszint alá süllyedt kereszt felújításának és kiemelésének gondolatát 2007-ben vetette fel Tóth Béla alpolgármester. Irányításával és szervezésében, az önkormányzat és az egyházközség támogatásával, valamint a község lakóinak áldozatos munkájával valósulhatott meg a tér felújítása. 2007. október 23-án avatták fel az új köntösbe öltöztetett teret.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Az „Út menti keresztek gyűjtése Komárom-Esztergom megyében” elnevezésű értékfeltáró mintaprojekt az Agora Nonprofit Kft. – A Vértes Agorája és a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodája kezdeményezésére, a megyei múzeumok szakmai támogatásával valósult meg.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
vertesszolos,-fout-menti-kereszt-465-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek