Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Tessedik Sámuel (Bábolna)
 
 
  Tessedik Sámuel (Bábolna)

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Tessedik Sámuel (Bábolna)

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Egyéb,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Bábolna

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Tessedik Sámuel 1742 - 1820Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Tessedik szobra, mint a hazai mezőgazdasági iskolázottság megalapítója, méltó helyre került a ménesbirtok parkjában.

Tessedik Sámuel 1742. április 20-án született Albertiben, Pest megyében, ahol édesapja lelkész volt. 
Tessedik húszéves koráig nem sajátította el a magyar nyelvet. Az akkori Pozsonyban nem volt erre lehetősége, mivel a város lakossága német-szlovák volt. 1763-ban ment Németországba teológiai tanulmányokra. Egyeteme színteréül Erlagent választotta. Tessedik a teológián kívül szorgalmasan látogatta a filozófiai, természettudományi előadásokat is, sőt az orvostudománnyal is foglalkozott..
Nemcsak a tudomány, az egyetem, a szociális intézmények érdekelték, hanem a technika vívmányai is. 1767-ben segédlelkésznek hívták meg Szarvasra. Egy év múlva már lelkész lett. Szarvason haláláig működött több mint fél évszázadig.
Kezdetben, a szokásos lelkészi tevékenységen kívül felügyeletet gyakorolt saját gazdaságában folyó oktatáson és munkálatokon. A fiatalság körében folytatott sikeres nevelési tevékenység hozta meg számára a dékáni címet és a felügyelői funkciót a Békés megyei evangélikus iskolák felett. Szarvason Saját eszméi szerint alapította meg a gazdasági-üzemi intézetét 1779-ben, az első gyakorlati-mezőgazdasági iskolát nemcsak Magyarországon de általánosan az egész világon.
Tessedik volt az első Magyarországon, aki felismerte a parasztság problémáinak jelentőségét.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

phoenix.szarvas.hu felhasználásávalA nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
tessedik-samuel-(babolna)-665-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
tessedik-samuel-(babolna)-665-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek