Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Tatabányai Turul Emlékmű
 
 
  Tatabányai Turul Emlékmű

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Tatabányai Turul Emlékmű

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Tatabánya

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Kő-hegy csúcsán álló Turul madár a korábbi Bánhida község területén található. Kézai Simon legendája szerint Árpád seregei Bánhidánál csatáztak Szvatopluk morva fejedelemmel. A győzelem után vált véglegessé s Dunántúl megszállása.

A szobor alkotója Donáth Gyula. Törtkőből rakott, csonka kúp alakú talapzaton áll. Európa legnagyobb madárszobra. Bronzból készült, kiterjesztett szárnyú, nyitott csőrű, koronás madár, karmaiban kardot tart. A szárnyak fesztávolsága közel 15 m. Tatabánya Megyei Jogú Város meghatározó jelképe, amelyet a város címere is tartalmaz.

Felállításának előzménye, hogy Kisfaludy Mihály környei néptanító az ezeréves évfordulóhoz kapcsolódva terjedelmes cikket írt a bánhidai csatáról. Az 1895-ben, Feszthy Árpád által felvetett szobor ötletét a vármegye már az évben elfogadja, majd megbízták a művészt a vázlatok elkészítésével. Hiába volt azonban sok felajánlás és gyűjtés is, anyagi okokból csak 1907-ben avatták fel.

Az utóbbi évtizedben az erősen megrongálódott, a háború után kissé átalakított szobrot leemelték a helyéről, restaurálták és 1992-ben visszaállították a Donáth-féle terv szerint. Az eredeti fémváz a Tatabányai Múzeumban található.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A századforduló Magyarországán a honfoglalás ezer éves évfordulójára számos megemlékezés, szoborállítás történt. Az 1. világháború utáni, trianoni Magyarország területén ezeknek már csak töredéke maradt, s azok jó része is áldozatul esett a 20. század történelmi viharainak. A bánhidai (tatabányai) Turul emlékmű nem csupán képzőművészeti- és kultúrtörténeti jelentőséggel bíró alkotás, Európa legnagyobb bronz madár szobra, s a magyar államiság, a magyarság Kárpát – medencei megmaradása szimbóluma is. Tatabánya meghatározó jelentőséggel bíró, legfontosabb értéke.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

• Magyarország Műemlékjegyzéke – Komárom- Esztergom megye 2006.

• A bánhidai Turul I- II. Tatabánya 1992.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
-

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
tatabanyai-turul-emlekmu-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
tatabanyai-turul-emlekmu-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek