Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Szent Tamás-hegy egyházi emlékei
 
 
  Szent Tamás-hegy egyházi emlékei

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Szent Tamás-hegy egyházi emlékei

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Esztergom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Esztergom egyik városrésze Szenttamás, amely 1895 előtt önálló nagyközség volt, Becket Tamás canterbury-i érsekről kapta nevét. Bánfi Lukács esztergomi érsek ugyanis az 1150-es években együtt tanult Becket Szent Tamással, akinek tiszteletére a mai kápolnától nem messze templomot építtetett. A templom, amelyet egyes források szerint nem Bánffy Lukács, hanem utódja, Jób érsek építtetett, a török háborúkban teljesen elpusztult.

A Szent Tamás-hegy tetején álló Fájdalmas Szűz kápolnához barokk stílusú kálvária vezet. A hét állomású stáció építményei színezett, kőből faragott domborműveket és színezett faszobrokat tartalmaznak. A barokk stílusú kálváriát 1781-ben készítették, a klasszicista stílusú kálvária kápolnát pedig 1823-ban. A kápolnát, amelyben elhelyezték Becket Szent Tamás ereklyéjét, Benyovszky János címzetes püspök építtette a Fájdalmas Szűz tiszteletére.

 A kápolna előtt álló Szűz Máriát, Szent Jánost, Mária Magdolnát ábrázoló kálvária szoborcsoportot 1781-ben készítették. A szobrok eredetileg a Főszékesegyház közelében álltak Várhegyen, ahonnan 1823-ban kerültek mai helyükre. 1838-ban Jordánszky Elek kanonok a két lator szobrával egészíttette ki a bazilika mellől átkerült szobrokat, amelyek 2000-2001-ben kerültek felújításra. 

Az esztergomi Szent István-kápolna az Imaház utca és a Szent Tamás utca sarkán álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású barokk műemléki épület, amelynek ablakai lant alakúak. Bejáratát kőkeret szegélyezi, tornya fából készült huszártorony, bádog hagymakupolával, zsalus harangablakokkal.
A mai kápolna helyén a középkori Örmény falu temploma állt. 1745 körül valószínűleg Oracsek Ignác építette fel a mai kápolnát Galgóczy János kanonok és a káptalan megrendelésére. Berendezéséből csak az oltárkép nélküli főoltár az eredeti. A mai oltárkép Jakobey Károly műve 1875-ből, a szentély falképe 1788-ból való és a Szent Jobbot ábrázolja.

Az épület mellett egy késő barokk kőkereszt áll, „Renováltatott a hívek adományából 1949-ben” felirattal.

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Tekintettel arra, hogy mind a Szent István kápolna, mind a Szent Tamás kálvária és kápolna a Szent Tamás hegyhez köthető, összevontan, a Szent Tamás-hegy egyházi emlékeiként, mint meghatározó szakrális hely kerültek be a megyei értéktárba. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
szent-tamas-hegy-egyhazi-emlekei-484-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
szent-tamas-hegy-egyhazi-emlekei-484-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek