Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Szent Borbála ereklye
 
 
  Szent Borbála ereklye

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Szent Borbála ereklye

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Dorog

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Szent Borbála ereklye Dorogon a Bányász templomban van elhelyezve a Szent Borbála, bányász oltárnál.

A dorogi Szent Borbála templomban – 1931. augusztus 23-án Dr. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás szentelte fel – ekkor helyezték el a templom főoltárában Szent Kelemen római vértanú és Szent Borbála szűz és vértanú ereklyéit. Erdős Mátyás fiatal dorogi születésű papnövendéket – édesapja bányagépfűtő volt – elöljárói kezdeményezésére, Serédi prímás Rómába küldte, magasabb teológiai tanulmányokra. Nyolc évet töltött a Collegium Gemanicum Hungaricumban. Tanulmányait dr. Schmidt Sándor akkori bányaigazgató támogatta. A fiatal pap édesanyját Schmidték csak Vávinak szólították, ami Borbálát jelent.

Erdős Mátyás kérte és hozta magával Rómából az ereklyét Dorogra, a Bányász templomnak. A római igazolás, a hitelességről, 1931. július 14-i dátummal szerepel az okiraton.

1935. október 27-én, Rómában, az Esztergomi Főegyházmegye papjává szentelték, 1937-ben tért haza és kezdte papi szolgálatát különféle beosztásokban. Az értékek jelenlegi őrzője, gondozója Szerencsés Zsolt  tb. kanonok, esperes, plébános,.

Az ereklye először a templom szentélyében a főoltárban volt elhelyezve. A templom a II. világháború alatt súlyosan megsérült. 1974-ben, nagyobb felújítás során a főoltár mögötti falfestményt, Kákonyi Asztrik ferences szerzetes festőművész készítette, s így a régi főoltár bányász jelenete leegyszerűsítve, a jobboldali hajóba, a jelenlegi helyére került. Három éve a Szent Borbála oltárt felújították, s ott látható az aranyozott ereklyetartó, a Szent Borbálától származó csontereklyével. Az oltár mellett található az OMBKE Dorogi Helyi Szervezetének 2008-ban felszentelt bányász zászlója.

A dorogi Borbála napi koszorúzás a rendezvények sorában minden évben a „bányászmise” keretében a Szent Borbála oltárnál, a Szent Borbála ereklyénél történik. A mise állandó résztvevője a Dorogi Bányász Zenekar, s már az is hagyomány, hogy záró dallamként a Szent Borbála himnusz hangzik el.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Idézet egy katolikus Almanahból: „Annak ellenére, hogy a történeti források nem szólnak róla, többfelé tisztelnek Borbála-ereklyét, és több ereklye átviteli ünnepet is számon tartanak, (mint a Katolikus, mint az Orhodox egyházban). Így Velence, Konstantinápoly, Róma és Ó-Kairó büszkélkedik azzal, hogy ereklyét őriz a vértanú szűztől; de olyan kis helyek is állítják ugyanezt, mint Plaisance és Rieti.” Az idézet kiegészítendő, mert Dorog is büszkélkedhet Szent Borbála ereklyével.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Magyar Katolikus Almanach : (Hungaria)  (1929)

Solymár Judit, Kovács Lajos: Dorogi Lexikon (2008)

Solymár Judit, dr. Korompay Péter: Szent Borbála ereklye Dorogon,  BKL 144  évfolyam  (2011)A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
nincs

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
szent-borbala-ereklye-763-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
szent-borbala-ereklye-763-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek