Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Bajna - Sándor-Metternich Kastély
 
 
  Bajna - Sándor-Metternich Kastély

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Bajna - Sándor-Metternich Kastély

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Bajna

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Sándorok lakhelye Bajnán a falu legmagasabb pontján álló kastély volt. Már a mohácsi csatavesztést megelőző századokban itt épített magának udvarházat a bajnai Both család, majd ezt a XVIII. század közepén Sándor Mihály alakítottá át főúri lakóhellyé.

Sándor Mihály nemcsak saját kényelmének biztosítására tette ezt, a kor szavát követte, hiszen Mária Terézia uralkodása alatt kezdte meg a vidéki magyar arisztokrácia barokk kastélyainak felépítését. A XIX. században azután a francia forradalom polgári eszméinek hatására a felvilágosult előkelők már megvetettek mindent, ami az abszolutizmussal kapcsolatban volt, és társadalmi, politikai életükben is az angol mintákat kívánták követni.

Így az 1820-as évektől a korábban épített barokk kastélyokat klasszicista stílusban alakították át, mellé pedig hangulatos angolkerteket varázsoltak. Sándor Móric 1834-ben Hild József pesti építészt kérte, hogy a Sándorok ősi családi fészkét, amelynek falaira még nagyapja, Sándor Antal festetett nagy értékű barokk festményeket, alakítsa át a modern idők követelményeinek megfelelően. Hild megváltoztatta a kastély homlokzatát, ahová görög mintára készült oszlopok kerültek, amelyekből három előreugrott, kiemelve ezzel a kastély bejárati részét.

A főépület mögé vendégházból és gazdasági helyiségekből álló zárt épülettömb került, amelynek ölelésében az építész impozáns díszudvart alakított ki. A kastély mellett lévő angolparkba vadászház és pálmaház (orangerie) épült, ez utóbbi külön kazánnal melegített helyiségeibe a kor divatjának megfelelően egzotikus növényeket telepítettek.

A belső termek díszítésére is nagy gondot fordított Sándor Móric, ezzel a feladattal a milánói Scala díszlettervezőjét, Alessandro Sanquiricót bízta meg. A festő az egyik termet etruszk stílusban rendezte be, és ehhez alkalmazkodott a bútorzat festett díszítése is. Egy másik terem a „scala raffaelesca” nevet kapta, mert falfestményei a híres olasz festő, Raffael képeinek mintájára készültek. Ez utóbbi terem díszítését berakásos stukkókkal emelték, amelyeket Maria Piazza stukkátor készített el.

A kastély belső termein a fehér és az égszínkék volt az uralkodó, az etruszk szobát kivéve, ahol az egyiptomi stílusnak megfelelően több és erősebb szín került a falakra. Az ötvenkilenc szobabelső díszítésével 1842-ben készültek el a megbízott művészek.

A bútorok kiválasztásában Sándor Móric páratlan ízlése segített, aki Londonban készíttetett az egyes termek stílusához illő berendezést, a különböző kovácsoltvas építményeket pedig Bécsben rendelte meg. A számos értékes porcelán és festmény a Sándor család évszázadokra visszanyúló történetét idézte a látogatók elé.

A kastély közvetlen környezetét virágoskert díszítette, mellette feküdt a harmincholdnyi nagyságú angolkert, amelyet csak a birtokos itt tartózkodása esetén zártak el a falusiak elől. A park két bejáratát portásház védte, amelyek közül az egyik ma is áll, és kisvendéglőként szolgál.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Bajna község színes és gazdag történelmi múltja magába foglalja a kezdetektől napjainkig a Sándor-Metternich kastély hangsúlyát és kiemelkedő szerepét. Mind építészeti, mind kultúrtörténeti szempontból egyedi és jelentős értékkel bír helyi, megyei és országos szinten. Páratlan természeti környezetben, jó megközelíthetőségi lehetőségekkel olyan lehetőségek tárházát jelenti, ami a jövőben számos területen meghatározó létjogosultsággal gazdagíthatja a turizmust, az idegenforgalmat, a kulturális tevékenységeket, a szabadidős és sportrendezvényeket, képviselve így azokat az értékeket, amelyek Bajnától elválaszthatatlanok. A Sándor-Metternich kastély hivatott méltó szerepének betöltésére, és a megyei értéktárba történő felvételére.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

- Komárom-Esztergom megye településtörténeti kalauza ( Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet, 1993)

- Bajna Község monográfiája ( Kisbán Eszter, 1950)

- A bajnai kastély (Wehner Tibor, Új Forrás, 1977)A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Bajna/pages/019_az_ordoglovas_kastelyaban.htm

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
sandor-metternich-kastely-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
sandor-metternich-kastely-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek