Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Római katolikus kápolna
 
 
  Római katolikus kápolna

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Római katolikus kápolna

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Épített környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Kerékteleki

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A település középpontjában, két utca kereszteződésében, szabadon álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású templom, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, D-i homlokzatán oromfallal. A szentély NY-i oldalához négyzet alaprajzú sekrestye csatlakozik. Fiókos dongaboltozatú hajó, dongaboltozatú szentély, a hajó bejárati oldalán fakarzat.

Berendezés: tabernákulum és padok, 18. század közepe. Jerebicsi Stehenics( más forrásból Stehenits) János győri kanonok családja részére építette kriptakápolnául 1746-ban. A főoltárképet Stehenics Zsófia készítette 1860-ban. A második világháborúban megsérült, 1950 körül állították helyre, ekkor épült a sekrestye és a fakarzat is.

Kápolnakertben: második világháborús emlékmű és fa harangláb.

Külső leírás: A település középpontjában, a főutca kiteresedésében szabadon álló kisméretű, oromfalas kápolna, a hajónál valamivel keskenyebb, de vele azonos magasságú, trapéz alaprajzú szentéllyel. ÉNy-i oldalához négyzetes sekrestye kapcsolódik. A hajó nyereg-, a szentély sátor- és a sekrestye fél nyeregtetőjét cserép fedi. Kertjében második világháborús emlékmű és fa harangláb áll. Az épületen lábazat fut körbe. Főhomlokzatát egyrészes párkány tagolja. A középtengelyben nyílik az egyenes záródású, tagolt kő szalagkeretes, szemöldökgyámos kapu, fölötte fekvő ovális alakú ablaknyílás. A DK-i hajófalon két keretetlen, téglalap alakú ablak, beeresztett ráccsal, a sekrestyén egy, külső ráccsal. A DK-i hajófalon első világháborús emléktábla.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A római katolikus kápolna műemléki védelem alatt áll. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.muemlekem.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
romai-katolikus-kapolna-570-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek