Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Pápay József nyelvész professzor
 
 
  Pápay József nyelvész professzor

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Pápay József nyelvész professzor

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Nagyigmánd

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
1873 július 1-jén született Nagyigmándon Pápay József nyelvészprofesszor. Az elemit a nagyigmándi református iskolában végezte aztán a Pápay Református Gimnáziumba járt, majd pedig 1892 nyarán jeles eredménnyel befejezte tanulmányait a Pápai Református Főiskolán. Itt tanult meg lelkesedni mindenért, ami szép jó és igaz. Az ősi kollégium levegőjéből merítette az áldozatkészségét és a tudomány iránti lelkesedést, amellyel felvértezve oly rendíthetetlen buzgalommal tört mindig célja felé. Ott kezdte megismerni és megszeretni a nyelvtudományt, ott kezdett kibontakozni nyelvész-hajlandósága, tehetsége. 1892-től a Budapesti Királyi Tudományegyetem hallgatója. 1896. nyarán végezte el az egyetemet, akkor már tudta, hogy Gyulai Pál és Simonyi Zsigmond ajánlatára gróf Zichy Jenőtől azt a megbízatást nyerte, hogy részt vehet harmadik ázsiai expedíciójában és ott nyelvészeti kutatásokat végezhet. 1897 és 1899 az oroszországi ázsiai expedíción főleg az osztjákok közt tartózkodott és igen értékes nyelvi, néprajzi, népköltészeti anyagot gyűjtött. Az ő nevéhez fűződik többek között Reguly Antal hagyatékának feldolgozása. Többször is járt Ázsiában, osztják nyelvrokonaink után kutatva. 1901. január elsejétől a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában kap munkát. 1903-tól könyvtártiszt, 1908-tól pedig alkönyvtárnok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság igazgató választmányi tagja, 1907-től jegyzőjévé és folyóiratának, a Magyar Nyelvnek egyik szerkesztőjévé választotta. A Magyar Tudományos Akadémia 1907. évi közgyűlésében Osztják népköltési gyűjtemény című munkáját a Marciányi-jutalommal tüntette ki, 1908-ban pedig az I. osztály egyhangú ajánlatára levelező tagjává választotta. 1908-ban a Debreceni Református Főiskola bölcsészet-tudományi kara a magyar és finnugor nyelvtudomány tanárává választja, 1909. március 25-én „Nyelvünk finnugor eredetének kérdései Sajnovics és Gyarmathy felléptéig” című tanulmányával foglalja el tanári székét. Munkájának elismeréseképpen az egyetem, amikor először gyakorolhatja a doktorrá avatás jogát, őt avatta elsőnek doktorrá. 1931. június 9-én halt meg Debrecenben. Nagyigmánd, Pápay József szülőfaluja nagy szülötte emlékét ápolja. Új utcát neveztek el róla, 1994-ben a helyi Általános Iskola vette fel a nevét, ugyanakkor jelent meg Adorjáni Dezső tanár: Szent Szenvedély címmel Emléksorok Pápay Józsefről című kiadványunk, amelyet a helyi önkormányzat adott ki. 1994-től minden évben, 8-10 Nagyigmánd-környéki általános iskola csoportjai mérik össze tudásukat. A vetélkedő első részében mindig magyar nyelvészet, a második részében pedig Pápay József élete, kutatóútja a vetélkedő témája. 2004-ben híres szülöttünk Posztumusz Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgára címet is megkapta.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Nagyigmánd Pápay József nyelvészprofesszor emlékét ápolja, az iskolánk névadója, településünk posztumusz díszpolgára

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):
Adorjáni Dezső: Szent Szenvedély címmel Emléksorok Pápay Józsefről című kiadványunk

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.nagyigmand.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
papay-jozsef-nyelvesz-professzor-691-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
papay-jozsef-nyelvesz-professzor-691-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek