Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Pákh Villa/Konkoly-telep
 
 
  Pákh Villa/Konkoly-telep

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Pákh Villa/Konkoly-telep

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Épített környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Komárom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A város délnyugati részén ma is álló villa és főnemesi birtok kialakulása 19. század végére datálható. Tulajdonosa, és építtetője Konkoly-Thege Béla (táblabíró, földbirtokos, ügyvédi irodát működtető) nemes ember, kinek családja már a 18. századra visszanyúlóan igazolhatón ezen a vidéken lakott. A birtok eredendően mint Konkoly telep volt ismert.

A telepre két kapun át lehetett bejutni. Az egyik kapu a jelenlegi Temető utcai kaputól úgy száz méterrel beljebb a temető felé, Asztalos Béla elöljáró síremléke magasságban volt. Ezen a kapun át jöttek be a kocsik a birtokra, amely dél irányba folytatódva egészen a jelenlegi, (53évvel ezelőtt megfúrt termál kút területét beleértendő) ért véget. A másik kapu a lakóépület mostani bejárata táján volt, de szebb díszesebb. A Laktanya­köz mostani utcája a villa szomszédságában, a saroktól déli irányban, Horváth birtok volt. A ház előtt faoszlopos tornác állt. A háztól keleti irányban ápolt, fenyőkkel díszített kert húzódott. Jégverem is tartozott a házhoz, amit nyaranta megpakoltak jéggel.

A kort meghaladóan a hatalmas házban a folyóvíz ellátás is biztosítva volt helyi kútból. A víztartályt a padlásra helyezték, ide nyomatták fel a vizet.

A ház funkcióját tekintve három részre tagolódott. A ház alatt a pincében a borászat volt, a középső rész volt a lakrész, ahol a több generációs család együtt élt, a padláson pedig pezsgőt gyártottak.

Szőlő, szántó, gyümölcsös tartozott a birtokhoz, de az állattartás is jelentős és sokszínű volt.

A villa körül az alkalmazottak, és családtagjai lakásai álltak, hisz szükség volt itt vincellérre, juhászra, lovászra, kocsisra, és kétkezi mezőgazdasági munkásra is.Dr. Pákh Tibor elmondása szerint „ muzsikus cigány család is lakott nálunk". Miután Pákh János (ügyvéd, mezőgazdász) elvette Konkoly-Thege Gizella zongoraművésznőt, a tulajdonos leányát, lassan átvette a birtok irányítását, és az ügyvédi irodát is apósától. Később a Kisgazdapárt Komárom- Esztergom megyei elnöke, többször képviselő jelöltje volt. Két gyermekük született: Pákh Ervin és Pákh Tibor. A zongoraművész édesanya gyermekei születése után már nem lépett föl nyilvánosan, csak jótékonysági koncerteket adott.

Pákh Ervin a gazdálkodás felé, míg Tibor öccse a külügy és az ügyvédi pálya felé hajlott. A család békés nyugalmát, és egzisztenciáját előbb a háború, majd a politikai csatározások, az államosítás, az 56'os forradalom következményei teljesen ellehetetlenítették, vagyis tönkretették.

A háború kitörésekor a villa gyakran adott menedéket lengyel menekülteknek, ahol a ház asszonya gyakran játszotta Chopin darabjait, hogy enyhítse a menekültek szomorúságát. A jólelkű édesanya sorsa tragikusan végződött, mert az oroszok sokszor barbár fellépésének máig tisztázatlan következménye folytán - amikor a család nem volt otthon - életét vesztette.

Az államosítás során az akkor már Pákh-Villának nevezett birtokra rátették a kezüket, és hamarosan négy idegen családot költöztettek a házba. A tulajdonosokat, az édesapát, a két fiút és a házvezetőnőt négy szobába (1949-ben), majd röviddel ezután két szobába, kidobálva ingóságaikat, végül Pákh Jánost egy szobába szorították a saját tulajdonában, aki munkahelyétől, funkcióitól megfosztva élte életét 1974-ig. A nagyobbik fiú Ervin Svédországba menekült.

Pákh Tibor, a fiatalabb gyermek a bevonulást követően 3 évet töltött orosz fogságban, megjárta a poklok poklát.

Hazatérése után elvégezte a jogi egyetemet, úgy, hogy éjjel tanult, nappal dolgozott. Megnősült, de egyetlen gyermeküket újszülött korában elveszítették. Az 1956-os forradalom idején végzett tevékenysége, a rendszer által nem tolerált emberjogi küzdelmei, béke- és igazságérzete miatt üldözték, és elítélték. Először halálbüntetést kértek rá, de végül 12 évet töltött a kommunisták börtönében. Mindent elkövettek, hogy megtörjék. Elektromos árammal sokkolták, éhségsztrájkjait mesterséges táplálással megszakították, bolondokházába vitték!

Dr. Pákh Tibornak az Úristen olyan erőt adott, amit sem ember, sem más erő nem tudott megtörni. Az igazság szolgálatának fokozhatatlan ereje, igaz hite, a Hazához kötődő ragaszkodása, és mérhetetlen szabadságszeretete átsegítette minden tragédián, és ármánykodáson.

Mindent, amit örökölt - Konkoly- telep / Pákh Villa és a birtok- elvettek tőle, csak a boldog gyerekkort, amit családjával itt tölthetett nem tudtak elrabolni tőle.

„Minden mulandó, ami megfogható, csak az maradandó, ami nem megfogható"

Az erkölcsi győzelem az övé lett, hisz amiért harcolt, azt elérte.

....„a megszállók kitakarodtak, és a moszkvai leninizmust is kipucolták"! Életművét, mártír életét a tengerentúl is becsülik.

Dr. Pákh Tibornak, a város szülöttjének Komárom város Képviselő Testülete 2011-ben díszpolgári címet adományozott. A vele járó összeget a felvidéki magyar gyerekek képzésére utalta át. A régi szülőházon, a Pákh Villán egy tábla emlékeztet az egykori családra, mely üzenet a jövőnek, hogy valamikor ennek a háznak a szó minden jelentése tekintetében nemes emberek laktak.

Ma a Pákh Villa a város tulajdonát képezi, és benne szociális bérlakásokat alakítottak ki. A Pákh kert, ahol a nagy fenyők egy része még megvan, köztemető. A birtok többi részét szétosztották, rajta üzemek épültek. Az emléke, és legendája még sokáig megmarad. Isteni ajándék, hogy a volt birtok déli határa most is az életet szolgálja, hisz 53 évvel ezelőtt itt tört fel a termálvíz.

Dr. Pákh Tibor, a villa utolsó tulajdonosa a Pilisben él. Feleségét Edit asszonyt, aki hűségesen várt rá mindig, akit hosszú betegségében végig ápolt, 2014-ben elveszítette.

2016 nyarán a volt Pákh kertben, ahol boldog gyermekkorát töltötte, (ami most köztemető) példaképének - akitől az erőt és a hitet merítette - , Mindszenty bíboros emlékére szobrot állíttatott. A Jézus Szíve Római Katolikus Nagytemplom megépítésének 80-ik évfordulójára, és az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója emlékére egy időben, a templom elé a városnak még egy Mindszenty szobrot ajándékozott.

Dr. Pákh Tibor 2016. augusztus 11-én, életének 94-ik esztendejébe lépett. Szellemi, és fizikai ereje most is a legnagyobb harmóniában van. Lelke békés, lénye tiszta, tiszteletre méltó egyéniség.

Adományával a komáromi „ Mindszenty kultusz" elindítója. Nagylelkűsége, embersége, küzdelmei mind példaként szolgálnak a jövő nemzedéke számára.

Az adatokat dr. Pákh Tiborral való találkozásaim során gyűjtöttem azzal a céllal, hogy valami megmaradjon az utánunk jövők számára a Pákh-Villa, és az ott lakók történetéből.

Gyermekkoromban a Horváth gyerekekkel sokat játszottunk a Pákh kertben, így a szívemhez közel álló ez az emlékezés is.

Ez a ház, a benne élőkkel együtt volt egész, azért igyekeztem őket is bemutatni röviden. A régi Pákh Villáról Tibor bácsi nem tudott fotót adni, így hát a leírás szerint képzelje el mindenki magának. Mivel az építmény megmaradt, egy mai fotót azért mellékelünk, és néhány fotót a családról.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Annak ellenére, hogy a főnemesi birtok ma már nem látható eredeti szépségében, fontosnak tartom, hogy a jövő nemzedékei is tudják és ismerjék a Pákh család és a birtok történetét. A család szellemisége máig ható erő, mely meghatározza nemcsak Komárom múltját, de jelenét és jövőjét is.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
pakh-villa-konkoly-telep-280-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
pakh-villa-konkoly-telep-280-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek