Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Oroszlányi Szlovák Tájház
 
 
  Oroszlányi Szlovák Tájház

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Oroszlányi Szlovák Tájház

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Oroszlány

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A XIX. század végén épült telkesgazda-házban 1987-ben nyílt meg a szlovák tájház. Eredetileg zsúptetős volt, később fedték be cseréppel. Falai vályogtéglából épültek. Maga a ház két szobából és a középen lévő konyhából, valamint kamrából, istállóból áll. A tájházhoz nagy udvar is tartozik, amelyben nyári konyha, pince, disznóól, pajta és egy kút is található.

A háromosztatú lakóház konyháját és szobáit enteriőrszerűen rendezték be, elsősorban a településen gyűjtött tárgyakból válogatva. A kiállított tárgyak közül különösen értékesek az egykori oroszlányi viseletet bemutató ruhadarabok, és a mindennapi élet tárgyi eszközei, de az udvart keresztben lezáró pajtában a földművelés eszközei mellett egy egykor használatos szekér is látható.

A lakóházzal szemben álló nyári konyha és az alatta lévő pince berendezése hűen mutatja be a tejgazdálkodás és a szőlőművelés hagyományos eszközkészletét. Az oroszlányi lakosság jövedelem-kiegészítés céljából hamuzsírfőzéssel, mészégetéssel, fuvarozással is foglalkozott. A kiállítás ezekről a mesterségekről is megemlékezik.

A ház kialakítása, berendezése

Az elsőszobában (predná izba) rögtön feltűnik a hagyományoknak megfelelő kék ablakkeret. A századelőre jellemző paraszt berendezéssel rendelkezik: két fapad előtt egy festett, faragott, monogramos asztal. A biblia mellett ott a brána, a kulcsos kalács, mely az oroszlányi szlovákoknáll a házasság szimbóluma – kerek formájú, perecre emlékeztető, édes kelt tésztából készült lakodalmi sütemény.

A konyhán (kuchina) át lehet bejutni mind a két szobába. Itt is korabeli bútorokat helyeztek el, a vizespadon víztartó edények, a stelázsin (polica na hlinené nádoby) cserépedények. A sarokpadon népviseletbe öltözött bábu üldögél. A konyhai tűzhelyen, a sparhelten úgy állnak az edények, mintha tulajdonosa éppen csak átugrott volna a szomszédba. Mellette a fából készült, kézzel hajtott mosógépek őse az 1930-as évekből.

 

A hátsószoba a tulajdonképpeni lakószoba. Itt szült és feküdt a gyerekágyas anya (sestonedelka).

 

A kamrában (komora) tárolták a lószerszámokat, a kézi kukorica-morzsolót, a zsáktartó rúdon a zsákokat, a földön a különböző vesszőből font kosarakat. Az istállóban (mastal) különböző mezőgazdasági eszközök (borona, eketaliga, fogas, favillák, vasvillák, tarlógereblye, lótisztító szerszámok). A pajtában helyezték el a gabonatisztító gépet, a szántóekét, az ekekapát, a vetőmaghengert, valamint a tehén vontatta szekeret is.

A nyári konyhában egyrészt idetartozó konyhai edények és eszközök, másrészt a háztartás egyéb használati tárgyai találhatóak: fateknők, szalmából font szakajtók, fakádak, hordók. A mezőgazdasági eszközök gyűjtését most is végzik. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A korhűen berendezett, több mint 150 éves – szlovák hagyományoknak megfelelően épült – ház kiválóan alkalmas, hogy bemutassa, miként éltek őseink. A város sokat köszönhet az itt élő szlovákságnak. A Szlovák Klub tagjai összejöveteleiket és programjaikat szintén a tájházban szervezik meg, amellyel tovább színesítik a város kultúráját, ráadásul a többségi nemzethez tartozók is szívesen kapcsolódnak be ezekbe. Az együttműködés is kifogástalan a és méltó példa lehet más szervezetek számára.

A Szlovák Tájház épülete ad otthont évről évre a Falunapok programjainak is, melynek szervezője a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. Az esemény igen rangos helyet foglal el a városi rendezvények sorában, Szlovákiából is érkeznek együttesek, elsősorban Myjava, Udvard, Garamkovácsi és Vágsellye városából. Ezekkel a településekkel a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a város többéves partnerkapcsolatot ápol.

A Szlovák Tájház gyűjteménye igen gazdag. A lakosság sok kiállítható tárgyat adott, ám egy-egy használati eszközből, ruhából csak 1-2 darabot használtak fel, mivel változatos kiállítási anyagra törekszenek. Nem szeretnék, ha a tájház raktárként működne, ám azt sem, ha ezek az értékes, régi tárgyak a kukában végeznék. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

www.oroszlany.hu/a-varos/szlovak-

www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/tajhazak_gyujtemenyek_falumuzeumok/pages/017_szlovak_helytorteni.htm

www.medifalu.blog.hu/2009/07/08/latogatas_a_szlovak_tajhazbanA nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
oroszlanyi-szlovak-tajhaz-639-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
oroszlanyi-szlovak-tajhaz-639-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek