Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Oroszlányi Bányászati Múzeum
 
 
  Oroszlányi Bányászati Múzeum

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Oroszlányi Bányászati Múzeum

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Ipari és műszaki megoldások,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Oroszlány

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az Oroszlányi Bányászati Múzeum ipari skanzenként mutatja be a oroszlányi bányaüzemek működését. Oroszlány külterületén, a majki kamalduli remeteség közelében, egy kisebb erdőség szélén található.

A skanzen épületei és berendezései eredeti állapotukban mutatják be egy modern bányaüzem felszíni létesítményeit, illetve működését. Az aknaüzem felújítása mellett, a bányák bezárása során ide gyűjtötték össze a szénmedence jellemző gépi berendezéseit és bányászati relikviáit is.

Egyúttal egy földalatti kiállítótér kialakítására is sor került. A bejárattól balra fekvő üzemi épület falánál egy kis emlékhely fogadja a látogatót. Az itt található emléktáblák emlékeztetnek a bányamunka veszélyeire. s a föld alatt életüket vesztett bányászokra.

Az épületbe lépve az első kiállítási egységen haladhatunk végig, mely az 1937-ben megindult oroszlányi szénbányászat történetéről ad áttekintést. Itt tekinthetők meg a Vértes hegységre jellemző ásványok, a geológusok és bányamérők eszközei , illetve műszerei. Bányász szerszámok, munka- és díszruhák, az 1945-ben alakult- s a bányásztelepülésekre olyannyira jellemző - fúvós zenekar relikviái is. Eredeti funkciójából a diszpécserközpont, illetve a bányamesteri- és a felügyeleti iroda berendezését őrzi az épület.

Az épületből kilépve balra sorakoznak a hazai bányagépgyártás büszkeségei, az úgynevezett "F" gépek. Ezeket a lánctalpas vágathajtó-gépeket az 50-es évek végétől - a magyar célokra kevésbé használható szovjet gépek felváltására - fejlesztették ki a magyar mérnökök.

A látványos gépezetek mellett még számos berendezés, illetve az eredeti sínhálózaton álló csille típus és mozdony mutatja be a földalatti munka segéd berendezéseit. Tovább haladva a skanzen leglátványosabb, központi épületéhez, az aknatoronyhoz és a gépházhoz érünk. Utóbbiakban is eredeti helyükön találjuk a csillék függőleges szállítását szolgáló aknagépet (vitlát) illetve kast (speciális liftet). Az üzemeltetés során felszínre kerülő szenes csillék kötélpályán jutottak el a felhasználó erőműhöz, a csillék feladó állomása, illetve a kötélpálya néhány oszlopa szintén megtekinthető.

Sajnálatos módon a bánya föld alatti szintjeinek bemutatására nem volt lehetőség, a bezárt bányákat biztonsági okokból tömedékelni kell, bejáratukat pedig lezárják. Ennek hiányát oldja meg a külön e célra épített mintatáró, melyben valósághűen imitálták a bányabeli viszonyokat. Egy izgalmas földalatti séta keretébe sűrítve ismerhetjük meg a különböző biztonsági berendezéseket, melyek az omlások elkerülését, és a bányászok munkavégzését segítik. Egyúttal számos egyéb földalatti problémáról például a szellőztetés-, a robbanásveszély leküzdése-, világítás kérdésének megoldásáról, illetve magáról a szénfejtés módszereiről is képet kaphatunk.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Oroszlány fejlődésének kulcsa a széntermelés volt. A bányászati eszközök, gépek, technológiák emlékhelye méltón jeleníti és őrzi meg az Oroszlány környéki bányászatot. A felnőtteknek és a gyermekeknek is kiváló program a múzeum megtekintése a XX-as bányaüzem területén. Megőrizendő, kiemelkedő nemzeti értékünk, ezért javaslom a megyei értéktárba történő felvételét.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
oroszlanyi-banyaszati-muzeum-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
oroszlanyi-banyaszati-muzeum-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek