Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Ólomüveg ablakok
 
 
  Ólomüveg ablakok

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Ólomüveg ablakok

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Esztergom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az Esztergom-kertváros Szent István királyunk tiszteletére szentelt katolikus plébánia templomában az építés, a felszentelés idejéből két ólomüveg ablak található az oltárt körülvevő félköríves falon. Erre az időre, a nyolc tervezett színes ablakból csak kettő készült el. A templom megáldását 1943. június 29.-én, Serédi Jusztinián hercegprímás végezte. Ekkortól vált önálló plébániává, lelkészséggé Esztergom – tábor temploma köré szerveződött katolikus közösség. Első plébánosának Gyimesi Gyulát nevezték ki.

További, oldalankénti három – három ólomüveg ablak elkészülésére 65 évet kellett várni. Ez az idő 2008. augusztus 20.-án jött el, amikor Cserháti Ferenc, a Münchenben élő, külföldi magyarok lelkipásztori szolgálatának koordinátora, Esztergom – budapesti segédpüspök áldotta meg, a templom 65 évvel azelőtti felszentelésére emlékező ünnepi szentmisén.

Kiss – Maly László esperes, plébános több évi kitartó, aktív szervező, koordináló munkája eredményeként a templomhajó jobb oldalán, az oltártól indulóan Szent Kinga (Esztergom – kertvárosi hívek adománya), Szent Margit (Svájcban élő Baseli Magyar Misszió tagjai adománya), Boldog Jolán (Esztergom – kertvárosi roma családok adománya), színes képe látható.

Ellenoldalon, szintén az oltártól indulóan, Boldog IV. Károly király (Esztergom város önkormányzatának adománya), Szent Márton (Kiss – Maly László esperes – plébános és édes testvérei adománya), Esztergomi Boldog Özséb (Esztergom város önkormányzata adománya), színes képe látható.

Most már a templom a magyar történelem első és utolsó megkoronázott királyainak állít emléket. Szent Istvánnak, a nevével, IV. Károlynak, színes üvegablakkal.

Az elkészült ólomüveg ablakok Sorecz Mária, Esztergom – kertvárosban élő és alkotó művész valamint Mohai Szabolcs, fővárosi ólomüveg készítő művész közös munkája. Az alkotó páros két évig tartó tervező, kivitelező munkája valósult meg. A művészek, a meglévő két üvegablak stílusában alkották meg a mostaniakat. Mint kiderült, Mohai Szabolcs nagyapja, Mohai Attila, volt az 1943-ban felszentelt ablakok készítője.

Ezzel lett teljes, a templom építésekor tervezett színes ablakok sora.

Az oltár jobb oldali részén Szent Erzsébet, átellenes oldalon Szent László alakjai díszítik az építéstől, felszenteléstől a templomot. Az egyik oldalon csak női, a másik oldalon csak férfi történelmi, egyházi személyek láthatók.

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Mindegyik ablak a magyar történelem és a katolikus egyház ismert alakjait örökíti meg.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
olomuveg-ablakok-325-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
olomuveg-ablakok-325-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek