Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Nemzeti Kőbányászati emlékhely
 
 
  Nemzeti Kőbányászati emlékhely

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Nemzeti Kőbányászati emlékhely

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Ipari és műszaki megoldások,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Dorog

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Nemzeti Kőbányászati Emlékhelyet az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) kezdeményezésére a Baumit Kft. építette számos magyar bányavállalat kőadományának felhasználásával 2015-ben, a 110 éves dorogi mészkőbányászat jubileumi évében. 

A dorogi mészkőbánya tulajdonosa, a Baumit Kft. a város önkormányzatával együttműködve pályázatot írt ki egy kőbányászati emlékmű tervezésére, amelynek első helyezettje Maurer-Klimes Attila terve volt. Ez az alkotás lett a központi eleme az emlékhelynek, amely mindenki által látogatható helyen, a Baumit bányája és központja előtti területen épült meg.  Az alkotás a tájba, mint keretbe helyezve jelképesen mutatja be a kőbányászat alapját, a kőfejtést, a kövek szétválasztását, megmunkálását. A mű három részre tagolható, egy óriási ék középen, mely jobbra és balra a kőtömböket széthasítja. A baloldalon, réztáblán a következő felirat áll: „Tisztelet azoknak, akik a köveket új életre keltik!”

Az emlékműnél elhelyezett kövek az ország kőbányáiból származnak.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

llly Gábor, a Baumit Kft. ügyvezetője az avatási ünnepségen elmondta, hogy az emlékhely kövei kifejezik a természeti és szakmai sokszínűséget, a közös hagyományokat és az ebből fakadó erkölcsi tartást is. Tisztelet a múlt előtt, és üzenet a jövőnek. A Baumit tisztelettel adózik a több mint 100 éves történelmű dorogi mészkőbányászatnak, ennek kifejezésére döntött a dorogi önkormányzat bevonásával az emlékmű létrehozásáról és művészeti pályázat kiírásáról, megvalósításáról.  Ezzel az emlékhellyel méltó módon kívánunk emlékezni Elődeinkre, akiknek tudása, hite, kitartása, tisztessége és áldozata nélkül ma mi sem lehetnénk itt! A múltunk komoly értéket képvisel, melynek továbbvitele felelősségteljes magatartást kíván, és ami méltányos társadalmi szerepvállalásra és közéleti szerepre kötelez. Dr. Völner Pál, államtitkár az emlékhely avatási ünnepségén hozzászólásában elmondta, hogy szerencsések a kőbányászok, hiszen a kő örökkévaló. Ebben a térségben régóta bányásznak követ és a világ sok országába szállítottak. Ha a jövőről gondolkodunk, a kőbányászat nagy jelentőséggel bír. Főleg, ha ez a tevékenység, - mint a Baumit Kft-nél, - munkahelyteremtéssel, európai minőségű termékekkel és exporttal jár. Dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere beszédében a kőbányászatot nemcsak elődeink hagyatékából származó értéknek, hanem lehetőségnek is tartotta: ─ Hálás vagyok a Baumitnak, nemcsak gazdasági tevékenységéért, hanem ezért is, mert egy műalkotással támogatja a várost.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_K%C5%91b%C3%A1ny%C3%A1szati_Eml%C3%A9khely

 

https://www.youtube.com/watch?v=jI5cfAVEQmc&t=2s

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRtu7WQUTto&t=141s

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONvxxlCj684

 

Dr. Korompay Péter: BAUMIT szakmai előadás Dorogon  BKL. 2017/6.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_K%C5%91b%C3%A1ny%C3%A1szati_Eml%C3%A9khely

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
nemzeti-kobanyaszati-emlekhely-765-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
nemzeti-kobanyaszati-emlekhely-765-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek