Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Németh László egyszemélyes folyóirata, a Tanu
 
 
  Németh László egyszemélyes folyóirata, a Tanu

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Németh László egyszemélyes folyóirata, a Tanu

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Dorog

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Tanú (mai helyesírással) című folyóirat Németh László vállalkozása volt, amelyet nemcsak szerkesztett, de első dolgozatától az utolsóig valamennyi cikkét maga Németh László írta. 1932. szeptember 23-án jött ki az első száma és 1937 elején jelent meg az utolsó. Összesen 17 szám került az olvasók kezébe. A Nyugattal való szakítás után kerül az író apósa birtokára, a Dorog melletti Sátorkőpusztára, és ahogy a birtok is, ott íródó egyszemélyes folyóirata is menekülés és újjászületés – Monostori Imre kifejezései – lesz Németh László számára a korabeli magyar szellemi életben. A folyóirat címaláírásában a „kritikai” jelzőt viseli, de itt a jelzőt jóval szélesebb értelemben kell érteni az irodalomkritika műfajához képest. Bemutatja a korabeli kortárs világ- és magyar irodalmat, írókat, de rendszeresen reflektál filozófiai, társadalmi kérdésekre, teljesítményekre is. Programadó cikkében így fogalmaz: „E folyóirat nem dióhéjműveltség tudatlanok számára; a szellemi élet klorofilja inkább, melyen az ismeret problémává válik s a probléma magatartássá válik” (Tanú 1. 1. old). Ehhez a gondolathoz végig hű marad.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Németh László Tanú című folyóirata önmagában is nagy értéke szellemi életünknek. Nemcsak a rendkívüli vállalkozás, a rendkívüli műveltség feltárása okán, hanem példa a nem öncélú, hanem küldetéses műveltségre, arra, amely majd a pedagógus Németh Lászlót is jellemzi: a széles körű műveltség hasznos igazán. Nagyon fontos lokális szempontból is a Tanú, hiszen Dorog mellett keletkezett, Sátorkőpusztán íródott. A gondolatrendszerében kiemelkedő szerepet játszó „minőségszocializmus” fogalmát is az apósa birtokán dolgozó tokaji szőlőmunkások megfigyelésekor fogalmazza meg. Ma is élénken él az író emléke és példája Dorogon  Ugyancsak fontos megyei vonatkozás, hogy valamint a Grezse Ferenc mellett Németh László legértőbb kutatója az a Monostori Imre, aki hosszú ideig volt a megyei folyóirat (Új Forrás) főszerkesztője, valamint a megyei könyvtár (József Attila) igazgatója. Számtalan tanulmányban, kötetben tárta fel az író helyi kapcsolódásait. Még 15 évvel az 1970-es esztergomi szereplés után is megszólaltatta az Új Forrásban az írót, ahogy a Dobó Katalin Gimnáziumban összefoglalta pályáját egy előkerült magnószalag segítségével (Mécs Mikós: Találkozás Németh Lászlóval)A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Berta Lourdes: Ami az álomban valóság, a valóságban csak álom (A sátorkőpusztai élményvilág tükröződése Németh László író műveiben) In.: Dorogi értékek nyomában 25. Dorog 2015

Dorogi lexikon (Szerk.: Solymár Judit – Kovács Lajos) Dorog Város Önkormányzata – Dorog Város Barátainak Egyesülete. Dorog, 2008

Kovács Lajos: Millenniumi olvasókönyv. DVBE. Dorog 2001.

Mécs Miklós: Találkozás Németh Lászlóval. Új Forrás. 1985. december 45. old.

Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. Komárom Megyei Tanács VB. Tatabánya, 1985

Monostori Imre: Németh László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása. Magvető Könyvkiadó. Budapest, 1989A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
nemeth-laszlo-egyszemelyes-folyoirata,-a-tanu-803-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
nemeth-laszlo-egyszemelyes-folyoirata,-a-tanu-803-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek