Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Nagyigmánd - Pápay József életműve
 
 
  Nagyigmánd - Pápay József életműve

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Nagyigmánd - Pápay József életműve

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Nagyigmánd

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Pápay József Nagyigmándon született 1873-ban. Az elemit a nagyigmándi református iskolában végezte, mind a hat osztályt jeles eredménnyel. Továbbtanulásra nem is gondolhattak, ám a református segédlelkész és főtanár rábeszélésre, és egy Balogh Károly nevű módosabb tűmogatója segítségével mégiscsak sikerült bejutnia a Pápai Református Gimnáziumba. 1892-től egyetemista, a Budapesti Királyi Tudományegyetem hallgatója. 1896. nyarán végzi az egyetemet, akkor már tudja, hogy Gyulai Pál és Simonyi Zsigmond ajánlatára gróf Zichy Jenőtől azt a megbízatást nyerte, hogy részt vehet a harmadik ázsiai expedíciójában és ott nyelvészeti kutatásokat végezhet. 1901 január elsejétől a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában kap munkát. 1903-tól könyvtártiszt, 1908-tól pedig alkönyvtárnok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság igazgató választmányi tagja, 1907-től a Magyar Nyelvtudományi Társaság jegyzőjévé ás folyóiratának, a Magyar Nylevnekegyik szerkesztőjévé választotta. A Magyar Tudományos Akadémia Osztják népköltési gyűjtemény című munkáját a Marciányi-jutalommal tüntette ki, 1908-ban pedig az I. osztály egyhangú ajánlatára levelező tagjává választotta. 

1897 és 99 között részt vett Zichy Jenő gróf harmadik oroszországi ázsiai expedícióján, amikor főleg az osztjákok közt tartózkodott és igen értékes nyelvi, néprajzi, népköltészeti anyagot gyűjtött. 

A Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem megnyitása után a tanárok között szerepelt Pápay József is. Munkájának elismeréseként az egyetem, amikor először gyakorolhatta a doktorrá avatás jogát, őt avatta elsőnek doktorrá. 1931. júniusában hunyt el. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Nagyigmánd ma is őrzi híres szülötte emlékét: az iskola 1994 óta viseli az ő nevét, és tíz évvel később, 2004-ben Posztumusz Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgára Címet is kapott. Egy épülő, új utcát is neveztek el róla, az utca ma Nagyigmánd fejlődésének egyik szép jelképe. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
nagyigmand--papay-jozsef-eletmuve-761-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
nagyigmand--papay-jozsef-eletmuve-761-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek