Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Megyei elismerések
 
 
  Megyei elismerések

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Megyei elismerések

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Tatabánya

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A rendszerváltást követően a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat több elismerést, díjat és kitüntető címet alapított, melyekkel a megyében működő szervezetek, szakemberek, sportolók és a megyéért tevékenykedő személyek kiemelkedő tevékenységét ismeri el. A megyei közgyűlés elismeréseivel azokat tiszteli meg, akik mindennapi tevékenységük során többet akarnak, példamutatóan végzik munkájukat, sokszor erejükön felül teljesítenek, amivel a megye hírnevét öregbítik.

1992-ben elsőként a „Komárom-Esztergom Megyéért” kitüntető díj született meg a megye életében munkásságukkal, életművükkel maradandó értéket nyújtó személyek és csoportok munkájának elismerésére. 2001-ben született meg a „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj” azon személyek, csoportok elismerésére, akik kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak vagy tartósan átlag feletti eredményes szakmai munkát végeztek. Ezt 2004-ben Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Cím követte, mely nyolc kategóriában adományozható.

2008-ban a megye települései közrendjének, közbiztonságának, közlekedésbiztonságának és gazdaságának védelmében, illetve az egészséget és a környezetet veszélyeztető rendkívüli helyzetek elhárítása során nyújtott kimagasló szakmai munka elismerésére alapította a közgyűlés a Komárom-Esztergom Megye Mentődolgozója, Komárom-Esztergom Megye Rendőre, Komárom-Esztergom Megye Tűzoltója/Katasztrófavédelmi Dolgozója/Polgári Védelmi Dolgozója, Komárom-Esztergom Megye Vám- és Pénzügyőre, Komárom-Esztergom Megye Polgárőre címet. 

Egy évvel később, 2009-ben indult útjára a megye sportéletében maradandó értéket nyújtó személyek vagy csoportok tevékenységének elismerésére a „Komárom-Esztergom Megye Sportjáért” díj. A Közgyűlés – az Esztergom-Budapest Főegyházmegye cigánypasztorációval foglalkozó segédpüspökének kezdeményezésére - 2011-ben alapította a Vályi István Díjat, amelynek célja, hogy segítsen a pedagógusi, oktatói, nevelői és közösségszervezői pálya folyamatosan csökkenő presztízsének helyreállításában, különösen azon a területen, ahol hatványozottan igaz, hogy új látásmódra, még nagyobb türelemre és plusz energiákra van szükség. 

A Közgyűlés a „Komárom-Esztergom Megye Sportjáért” díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét módosítva ebben az évben, 2017-ben ismét díjat alapított, melynek elnevezése a „Komárom-Esztergom Megyei Fogyatékkal Élők Sportjáért” díj lett.

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A megyei közgyűlés szakmai díjaival azokat tiszteli meg, akik mindennapi tevékenységük során többet akarnak, példamutatóan végzik munkájukat, sokszor erejükön felül teljesítenek, amivel a megye hírnevét öregbítik. Akik nem csak azért dolgoznak a megyéért, mert ez a feladatuk, hanem azért is, mert felelősséget éreznek iránta. Az elismerésekkel többek között ezt az életérzést és gondolkodást próbálják továbbadni a megye polgárainak, ösztönözni őket a maradandó eredményekre, a közös munkára, az együttgondolkodásra a fejlődés előremozdítása érdekében, ezért méltó lehet, hogy a megyei értékek közé kerüljön. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.kemoh.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
megyei-elismeresek-650-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
megyei-elismeresek-650-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek