Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Mária megkoronázása szobor
 
 
  Mária megkoronázása szobor

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Mária megkoronázása szobor

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Esztergom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Esztergom-kertváros, Szent István királyunk tiszteletére szentelt katolikus templomának előkertjében áll egy műemlék szobor, kegyoszlop, melynek története a török időktől indul.

A köznyelv Szentháromság szobor néven ismeri, emlegeti. A szobor jobb oldalán az Atya, bal keze arany keresztes földgömbön pihen. A szobor bal oldalán a Fiú, jobb kezében, vállához támaszkodó kereszttel, középen Mária keresztbe tett kézzel, fején a koronával. Koronán az Atya jobb keze, a Fiú bal keze pihen. Felettük, a Szentlelket megtestesítő galamb, amelyet a Napot szimbolizáló tíz arany sugár vesz körül.

Malonyai Pál, cikádori apát (kanonok), Esztergom első plébánosa 1701 - ben a Segítő Boldogasszonynak szentelt kápolnát építetett az 1663. évi párkányi csatában elesett magyar és német katonák lelki üdvéért. A kápolna barokk stílusú volt. Az esztergomi pálosok évente négy alkalommal misét mondtak az elesett magyar és német katonák emlékére.

A csatában elesett az apát - plébános apja, Malonyai András. Itt vesztette életét Ibrahim török basa is.

A sokáig temetetlen harcosokat a törökök átszállították a Dunán és a Strázsa oldalán tömegsírban temették el. Ennek helye még ismeretlen.

A kápolna helyére két verzió van. Az egyik, a volt Esztergom-tábori vasútállomástól Észak – nyugatra, úgy 30 – 40 méterre, az ún. Kolozson túli dűlő szélén állt. A másik verzió szerint a kápolna a mostani vasútvonal és a mostani Damjanich út közötti csücsökben, nagyjából, a ma már nem létező autóbusz megálló környékén volt. A kápolna az idők folyamán az enyészeté lett. Helyére és emlékére készült és állítatott a Mária megkoronázása kegyoszlop. A kegyoszlop 1718 és 1724 közötti időben került a volt kápolna helyére.

A kegyoszlop most a negyedik helyén van, a templomkertben. A harmadik helye pontosan ismert. Ez a volt laktanya bejáratával szembeni terület, kovácsolt vasrács vette körül, kis kertet alakítva a kegyoszlop körül. Az iskolások, a diákok, a városrész lakói ide jártak emlékezni, koszorúzni.

A második világháború után, a vasrácson kívül, ide temették a környéken elesett német katonákat. Az exhumálásuk és a maradványok elszállítása Budaörsre, a rendszerváltást követő időben volt. Ez akkor történt, amikor Budaörs határában, a II. világháborúban elesett német katonáknak sírkertet hoztak létre. Ide gyűjtötték az országban elesett német katonák földi maradványait.

A kovácsolt vasrács elemei, 1957-től, a templom Damjanich János utcai részén lévő kerítés részét képezik.

Az kegyoszlopot eddig háromszor újították fel. Az első alkalom 1912 -ben volt. 1957-ben került a mostani helyére. Remélhetőleg a végső helyére. A következő felújítása 1989-ben történt. A 2010-es felújításkor az oszlop tetején lévő alakokat újra vésték. Ez került a megkopott, az idő vasfoga által erősen megviselt rész helyére.

A felújítás után a kegyoszlopot Kiss Rigó László, Szeged – Csanád Egyházmegye püspöke áldotta meg.

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A hasáb alakú talapzat oldalára vésett szöveg tudósít az eseményekről és a kegyoszlop történetéről.

A déli oldalon (a járófelület felé néző rész) ez áll: „Állíttatott 1718 – 24 években. Megújíttatott a hívek adományából 1912 évben.”

A nyugati oldalán (templom felöli rész) ez olvasható: „Kápolna jelölte egykor a helyet, hol a töröktől megölt Malonyai András magyar nemesek és német katonák holttestei Porladnak.”

A kegyoszlop keleti oldalán (Damjanich utca felöli rész) ez olvasható: „A kápolna idővel romba dőlt s most a szent Háromság egy Isten tiszteletére emelt ezen oszlop emlék néhai Malonyai Pál esztergomi kanonoknak édes atyja és az elesett magyarok emléke iránti kegyeletét.”

Északi oldalon (szomszéd felé eső rész) olvasható: „Hívek adományából helyreállítva 1989. évben.”

A rendszerváltás után Kertvárosban a Hősök napja emlékező helyévé vált a kegyoszlop.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
maria-megkoronazasa-szobor--322-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
maria-megkoronazasa-szobor--322-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek