Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Mansbart Antal római katolikus plébános síremléke
 
 
  Mansbart Antal római katolikus plébános síremléke

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Mansbart Antal római katolikus plébános síremléke

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Egyéb,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Nagyigmánd

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Nagyigmándon a református paplak 1849 nyarán Haynau táborszernagy főhadiszállásává vált. Igazából egyfajta bíróságként és börtönként működött, ahol úgy egyházi, mint világi személyeket büntettek. 1849. július 12-én hurcolták be a főhadiszállás udvarába Csákberény község két lelkipásztorát, a mindössze huszonhét esztendős Mansbart Antal római katolikus plébánost és az ötven éves Szikszay János református lelkészt. A két egyházfi megrökönyödve állott a rohamléptekben felállított "rögtönítéleti bíróság" három tagja előtt. A tárgyalás alig tíz mondat hosszáig tartott. Az ítélet: kötél általi halál - bűnösnek találtattak felségsértés bűntettében, mivel mindketten lelkészi minőségükben templomi nyilvánosság előtt hirdették ki a lázadó kormányzat debreceni detronizáló nyilatkozatát. A kötél általi halálos ítéletet Haynau puskapor és golyó általi azonnal végrehajtandó ítéletre módosította. A két élettelen testet közszemlére téve, a parókia kertjébe vitte két falubeli cigányember, akik feladatul kapták, hogy este visszatérve, a temetőben földeljék el azokat. Igmándon azon az éjjelen bizonyosan csodadolog történt: "... Az éjszaka sűrű homályában valakik titokban a sírokat beborították tűzpiros rózsával..." Csákberénybe még azon a bizonyos délutánon ért egy igmándi hírvivő, aki a vitte a szörnyű hírt. A harangozási tilalom ellenére megszólaltak a kis hegyi falu harangjai, az emberek ünnepi viseletbe öltözve mentek a megárvult templomaikba atyáik lelkéért imádkozni. 1849. július 12-én, egy rövid napra összekapcsolódott két dunántúli falu történelme, és azóta elválaszthatatlanul összetartozik. 1909. július 12-én a nagyigmándiak új síremléket emeltettek a mártír plébános tiszteletére. A következő felirat olvasható a síremléken: Ezen emlékkő MANSBART ANTAL csákberényi plébánosnak aki 1848 július 12-én életének 27-ik évében agyonlövetett közadakozásból emeltetett 1909. július 12-én a régi szülői és rokonai által emelt síremlék helyére Minden évben július 12-én, kivégzésük napjának évfordulóján megemlékezünk Mansbart Antalról, valamint nemzeti ünnepünkön, március 15-én az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóján rendezendő megemlékezésnél is koszorút és vörös rózsákat helyezünk el a síremléken.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Minden évben július 12-én, kivégzésük napjának évfordulóján megemlékezünk Mansbart Antalról, valamint nemzeti ünnepünkön, március 15-én az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóján rendezendő megemlékezésnél is koszorút és vörös rózsákat helyezünk el a síremléken.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Nagy István: Nagyigmánd, Töredékek a múltból, 1996A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.nagyigmand.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
mansbart-antal-romai-katolikus-plebanos-siremleke-693-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
mansbart-antal-romai-katolikus-plebanos-siremleke-693-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek