Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Tata - Magyary Zoltán munkássága
 
 
  Tata - Magyary Zoltán munkássága

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Tata - Magyary Zoltán munkássága

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Tata

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Magyary Zoltán (1888. Junius 10. Tata - 1945. március 24. Héreg) köztisztviselő, tudós. Katonatiszti családban születik. A piaristáknál érettségizik. 1910: államtudományi oklevelet, 1912: jogtudományi doktorátust szerez. Köztisztviselőként dolgozik. 1910-1930 között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozik. 1917-től miniszteri tanácsos, majd a tudománypolitikai osztály vezetője lesz. Rövid ideig a közigazgatási kormánybiztosi feladatokat is ellátta. 1930-tól tanszékvezető egyetemi tanár a Pázmány Péter Tudományegyetemen, egy évig a dékani tisztséget is betöltötte.

1931-ben az egyetem keretein belül hozza létre a Magyar Közigazgatás-tudományi Intézetet, amelynek igazgatói feladatait is ellátta.

Aktív és széleskörű tudományos tevékenységet végzett, amelynek fontos része volt a jelentősebb államok közigazgatási gyakorlatának tanulmányozása. Vezető és elismert személyiségévé vált a közigazgatás nemzetközi fórumainak. 1936-ban elevenítette fel szulővárosával a kapcsolatot, amikor gyakorló „terepet“ keresett egy átfogó tudományos vizsgálathoz, amelyre a régi Tatai Járást találta a legalkalmasabbnak. A kutatásokat-anyaggyűjtést követően kiváló munka születik: „A közigazgatás és az emberek", amely 1939-ben jelenik meg - Kiss Istvánnal együtt jegyzik ugyan, de a fő érdem, vezető munkatársáé. A kutatás befejezését kôvetően mérik fel, hogy milyen változásokra és kezdeményezésekre volna szükség, ezek elindításában és megvalósításában számíthatott Reviczky István főszolgabíróra, aki később Komárom vármegyealispánja lesz.

A szovjet front elől 1944-ben Tatára, majd Héregre menekül feleségével. Feleségének a szovjet katonáktól elszenvedett brutális atrocitása miatt 1945. március 24-én mindketten az önkéntes halálba menekültek.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Magyary Zoltán munkásságának egyaránt helye van a helyi, a megyei és az országos értéktárban. Ennek fontosabb bizonyítékait, tényeit az alábbiakban főleg a helyi és megyei vonatkozásokban vesszük számba, bár véleményünk szerint az országos értéktárba való felvétele is indokolt.

a) Tatai és Tatai Járási, valamint Komárom-Esztergom megyei tevékenységének fontosabb tényei, eredményei

 • Kocs község néprajzának és a tatai fajansz történetének megíratása,
 • Tata és Tóváros egyesítése (1938),
 • Mi lesz Tatatóvárosból? c. tanulmány elkészítése és közreadása 1938-ban,
 • A közigazgatás és az emberek, Ténymegállapító tanulmány a tatai járási közigazgatásról, Budapest c. tanulmánykötet megjelentetése a volt Tatai Járásról (1939) - Kiss Istvánnal közösen írt munka),
 • A Tatai Járás mintajárássá fejlesztése (modell terület)
 • A Tatai Népfőiskola tanfolyamainak elindítása (1940. január 7.) Benda Kálmán vezetésével - a népfőiskola 1944-ig működött,
 • Téli Gazdasági Iskola létrehozása, a későbbi Jávorka mezőgazdasági középiskola elődje és alapja,
 • A Tatai Járás részletes talajtérképének elkészíttetése,
 • Növénytermesztési és kísérletező talajjavító körzetek kialakítása
 • A volt tóvárosi községházában Járási Egészségház és Szülőotthon elindítása,
 • A Tatai  múzeumot megalapozó  gyűjtemény  alapjainak  megteremtése (saját jövedelmébôl is fordított pénzt a tárgyak megvásárlására)
 • A Komárom vármegyei Közjóléti és Gazdasági Szövetkezet létrehozása (ez az alapja a „szociális vármegye" megnevezés elterjedésének szakmai körökben),
 • Tatai szoba kialakítása a Horthy Miklós kollégiumban, s ezzel 10 év alatt 31 diákot segített,
 • 2003-ban posztumusz Magyar Örökség díjban részesült

 

b)   Országos jellegű  és jelentőségű   tevékenységének,  szellemi   alkotásainak és
tevékenységének eredményei-momentumai

 • A magyar tudománypolitika alapvetése. Szerk. Magyary Zoltán. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1927. 628 p.
 • Magyary Zoltán (1930): A magyar közigazgatás racionalizálása. A magyar királyi miniszterelnök úr elé terjesztett javaslat. Egyetemi Nyomda. Budapest
 • Közigazgatási kormánybiztosi kinevezése -1931
 • A Magyar Közigazgatás-tudományi Intézet létrehozása - 1932
 • A magyar közigazgatás racionalizálásának programja - 1932
 • Magyary Zoltán (1936): A közigazgatás legfőbb vezetése, szervezési szempontból, Székesfőváros Házi Nyomda, Budapest
 • A Közigazgatás-tudomány c. szakmai folyóirat megjelentetése 1938-1944 (ebben jelentek meg Magyarynak és munkatársainak tanulmányai először)
 • Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1942.
 • A magyar közigazgatási jog. Budapest: Vörösváry L., 1942. 423 p.

c) Magyary munkásságát, életét elemző bemutató írások, dokumentumok (válogatás)

 1. Munkásságát bemutató-méltató kiadványok, alkotások
 • Bereményi Géza: Tanítványok c. filmje - 1985
 • Diagnózis és terápia I-II. c. szöveggyűjtemény lehetőséget ad Magyary Zoltán munkásságának megismerésére. OKKkiadás, 1986.
 • Magyary Zoltán munkássága. Az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. Szerk. Gyenisné Landesz Edit, Somorjai József. Tata: Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága, 1990. (Tudományos füzetek 5.)
 • A közigazgatás fejlesztése és szervezése (Válogatás M.Z. professzor kôzigazgatás-tudományi iskolájának szellemi hagyatékából), MTA Államtudományi Kutatások programirodája, Budapest, 1988
 • Szaniszló József: A Magyary-iskola és háború utáni sorsa. Közigazgatástudomány-történeti visszapillantás. Budapest: ELTE ÁJTK, 1993.
 • Magyary Zoltán. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Saád József. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. (Magyar Pantheon sorozat)
 • Magyary Zoltán „A tudományos versenyben megállás nines", válogatott tanulmányok, szerk. Mezey Barna, Gondolat Kiadó, 2011
 • Magyary Zoltán összes munkái (1919-1922). Kritikai kiadás. A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Dr. Koi Gyula. Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Patyi András.

d) Utóélete, hatása

1) Helyi kezdeményezések

 • Centenáriumi konferencia -1988,
 • Emléktábla állítása a volt tóvárosi községháza falán, bronz Magyary portréval (Szabó Iván szobrász alkotása)
 • Művelődési ház elnevezése Magyary Zoltánról - 1999
 • Emléktábla elhelyezése szulőházán - 1996
 • Magyary konferenciák indítása - 2001-tôl (2013-ban országossá vált)
 • Magyary Zoltán mellszobrának felállítása Tatán, az Öreg-tó partján. Balás Eszter szobrászművész alkotása (2004),
 • Magyaryról nevezi el a városi ônkormányzat a település fejlesztésére vonatkozó középtávú tervét - 2008,
 • A Magyary Z, Népfőiskolai Társaság Magyary díjat alapít - 2009
 • Dr. Kiss István: A közigazgatás és az urbanizáció. A tatai medence városi tájjá alakulása (Budapest: ELTE, 1978.)

2) Országos jellegű kezdeményezések

 • Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj létrehozása - 1994,
 • Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság megalakulása -1995
 • Magyary Zoltán Közigazgatási Szakkollégium - 2001,
 • Magyary Zoltán E-Közigazgatás-tudományi Egyesület alakul - 2005,
 • Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány - 2008,
 • Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program elnevezéssel országos terv készül 2012-ben


A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
magyary-zoltan-szakmai-es-tudomanyos-munkassaga-478-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
magyary-zoltan-szakmai-es-tudomanyos-munkassaga-478-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek