Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Koppánmonostori Szt. Pál- szigeten található parti szűrésű kutak
 
 
  Koppánmonostori Szt. Pál- szigeten található parti szűrésű kutak

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Koppánmonostori Szt. Pál- szigeten található parti szűrésű kutak

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Természeti környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Komárom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Komárom város lakosainak ivóvizét a koppánymonostori Szent Pál-szigeten lévő parti szűrésű kutakkal kitermelt víz adja. A tiszta ivóvíz mára a világ egyik legnagyobb kincsévé vált (bizonyos területeken már komoly harcok folynak érte), így az ivóvízbázisok megőrzése elengedhetetlen feladatunk. Koppánymonostoron, a Szent Pál-szigeten járva hatalmas kincs rejtőzik lábunk alatt. Bátran kijelenthetjük ezt már csak azért is, mert az ivóvíztermelésre jelenleg alkalmazott módszerek közül a parti szűrésű rendszerek jelentik magát a csodát, hisz – Komárom esetét nézve – a köztudottan nem éppen tisztának mondható Duna-vízből egy lépésben ivóvíz minőségű vizet állít elő. Köszönhető ez annak, hogy a parti szűrés folyamata - elnevezésével ellentétben - nem csupán a víz mechanikai szűrését jelenti kavics- és homokrétegeken keresztül, hanem egy nagyon összetett természetes víztisztítási folyamatról van szó, amelyben együtt érvényesülnek a mechanikai (természetes szűrés), hidrodinamikai (hígítás révén), biológiai (mikroorganizmusok lebontó képessége) és fizikai-kémiai (szorpció, koaguláció, pelyhesedés, redox) folyamatok. A Szent Pál-szigeten kitermelt víz minősége immáron majd 50 éve folyamatosan kielégíti az ivóvízminőségi követelményeket. Gyakorlatilag a kitermelt víz további tisztítására nincs szükség, mindössze vas- és mangántalanítás és fertőtlenítés történik, amely azonban nem a kitermelt víz minősége, hanem elsősorban a kiterjedt csőhálózatok miatt szükséges.

A Szent Pál-szigeten 16 db partiszűrésű kút (amelyből jelenleg 12 üzemel, a többi tartalék) szolgálja Komárom város lakosainak ivóvízzel való ellátását. Komáromon kívül szintén ez a vízbázis látja el Ács lakosságát is, így vízbázisunk együttesen kb. 27 000 ember vízigényét elégíti ki nap mint nap.

Az első parti szűrésű kútsor (8 db kút) 1970-71-ben létesült a sziget keleti részén 14 m átlagos talpmélységgel, az új kutakat (szintén 8 db) pedig a sziget nyugati részén alakították ki 1980-81-ben, amelyeknek 22 m az átlagos talpmélysége. Kiképzésüket tekintve valamennyi kút kúp alakú töltéssel kiemelt csőkút. A vízbázis mértékadó kapacitása 12 000 m3/nap. A fogyasztókhoz való eljutás előtt az ivóvíz Komáromban egy 2500 m3-es, Ácson pedig egy 700 m3-es víztoronyba kerül betározásra.

A parti szűrésű vízkitermelés nagyon hatékony módszer a víz tisztítása szempontjából, azonban egyúttal nagyon sérülékeny is, így a védőövezetek kijelölése és a vízbázis szennyezések elleni különös védelme elengedhetetlen feladat.

Ivóvízbázisunk értékét tovább növeli az a tény, hogy Komáromban a vízkitermelés egy olyan ritka és különleges természeti környezetben található, amelyhez hasonló jellegű területek a Duna szabályozása következtében többnyire mind eltűntek.

A parti szűrésű rendszerek a jelenlegi eredmények és távlati célok alapján a jövő vízkészlet-gazdálkodásában is óriási szerepet játszanak majd, így fontos feladatunk, hogy vízbázisunkat Komárom város természeti értékeként a jövő generációk számára is megőrizzük.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A komáromi partiszűrésű vízbázis immáron közel 50 éve látja el folyamatosan, megbízhatóan jó minőségű ivóvízzel városunk lakosságát. A parti szűrésű rendszerek jelentik ma az ivóvíztermelés csodáját, amely egy nagyon összetett mechanizmuson alapuló, tökéletes természetes víztisztítási módszer, a Duna vizéből egy lépésben ivóvíz minőségű vizet állít elő. A parti szűrés folyamatának tökéletessége, és a vízbázisból kitermelt víz folyamatos jó minősége mellett kiemelendő még az a tény, hogy Komáromban a vízkitermelés egy olyan ritka és különleges természeti környezetben található, amelyhez hasonló jellegű területek a Duna szabályozása következtében többnyire mind eltűntek.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Magyar Hidrológiai Társaság www.hidrologia.hu; Komárom-Ács Vízmű Kft. www.vizak.hu; Üzemviteli Szabályzat közműves ivóvízellátáshoz 2009. (Komárom-Ács Vízmű Kft.)A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
koppanmonostori-szt-pal-szigeten-talalhato-parti-szuresu-kutak-222-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
koppanmonostori-szt-pal-szigeten-talalhato-parti-szuresu-kutak-222-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek