Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Koppánmonostori Kalendárium 1999-2009. között megjelent kötetei
 
 
  Koppánmonostori Kalendárium 1999-2009. között megjelent kötetei

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Koppánmonostori Kalendárium 1999-2009. között megjelent kötetei

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Komárom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A helyi emlékezet feltárására és megőrzésére, a közelmúlt eseményeinek naplószerű megörökítésére a helyben lakók által írt és szerkesztett, évente megjelentetett települési kalendáriumokat a ’80-es évek elejétől alkalmazzuk közösségfejlesztő technikaként.[1] Nem az volt, és esetükben ma sem az a fontos, hogy ’mintaszerű’ kiadvány készüljön, hanem, hogy az emberek megértsék: a velük, a körükben történtek általuk leírva különös és megismételhetetlen értéket hordoz. Lehet, hogy pusztán lokális értéket, olyat tehát, ami a település határán túl érdektelen, de számukra viszont éppen ez kell közömbös legyen. A ’70-es évek vége óta sok helyi kalendárium áll mintaként rendelkezésünkre, és közöttük előfordul olyan is, amelyet a település vezetőinek felkérésére külsős szakértők, újságírók, helytörténészek készítettek. Ezek általában igényesebb kiadványok, ám helyben nem teljesítették mozgósító, közösségszervező funkciójukat, pusztán reprezentatív osztogatnivalót jelentettek.

A helyi kalendárium nem helyettesíti a település igényes helytörténeti feldolgozását, nem helyettesíti az iskolában rendszeresített helyismereti tanulnivalót, nem helyettesíti a rendszeres vagy alkalmi helyi/kistáji újságot, az azokban írottakkal nem is kell foglalkoznia. Időleges, akár évközi mellékleteiben azonban megjelenhetnek a helybéli költők versei, a valami fontos helyi eseményre, évfordulóra, neves családra stb. vonatkozó emlékezés, helyi recept- vagy fotógyűjtemények, tematikus iskolai dolgozat-összeállítások, helyi rajzversenyek, alkotótáborok pályamunkái stb.; valamennyi olyan dokumentum tehát, ami a helybéli életre vonatkozik, arról szól, azt ábrázolja, és ezzel a helybéli identitást erősíti.

A kalendáriumok előkészítésének és szerkesztésének munkája során kerüljük a helyi értelmiségiek túlsúlyát; a legszerencsésebb megoldás az, ha egy több nemzedéket tanító tanárt nyerhetünk meg az előkészítést végző csapat lelkének, aki aztán maga köré a legkülönfélébb embereket gyűjtheti be arra figyelemmel, hogy ők azért az írásbeli kifejezőkészség elemeinek birtokában legyenek. Persze kellenek a csapatba szervezők, mint ahogy kellenek hirdetők is. Szerencsés, ha ez utóbbiak is kifejezetten helybéliek, akik hirdetésének díja hozzájárul a nyomdatermék előállításához. Közösségfejlesztő csak a munka elindításához szükséges, akinek a ’szerkesztőség’ önálló működésétől kezdődőleg feladata pusztán a külső véleményformálás. Döntő szava nem lehet. Megjegyzendő, hogy a kiadvány a közösségfejlesztés szempontjából csak akkor hordoz értéket és eredményt, ha alapító szerkesztősége évekre összekovácsolódik, és már a többedik kalendárium megjelenését követően új helyi emberekkel is bővült.

 

Koppánmonostori Kalendárium:

 

Koppánmonostor tíz évig évente megjelenő közösségi kalendáriumának eredete a városrész 1997-ben folyó közösségfejlesztés folyamatának eredményeként a helyi nyilvánosság első megnyilvánulása, mely magán hordozza a közösségi kalendáriumok valamennyi jellemzőjét.

Az első év kivételével valamennyi a telepelülés eredeti nevével jelenik meg. Tartalmában a megjelenés előtt naptári év fontosabb eseményeit, akcióit, közösségi kezdeményezéseit tartalmazza, amit civil önszerveződések bemutatása, egyéni életutak és levéltári kutatások színesítenek maga a kalendárium hagyományos szerkezete mellett.

A Koppánmonostori Kalendárium 10 éven át fogja össze a városrész történetét, történelmét. Múlandóságának okát a világháló térnyerésében, valamint a Mag-hasadás helyi újság megjelentetésében látjuk.

A Koppánmonostori Kalendárium szerkesztésének, kiadásának kezdeményezője, koordinálója és megvalósítója az Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület.

 

 

[1] Ezek szinte mindegyike megtalálható a Népművelési Intézet (ma Nemzeti Művelődési Intézet) könyvtárában, illetőleg a Közösségfejlesztők Egyesülete Közösségi Adattárában (lásd erről még a www.kozossegfejlesztes.hu honlapot).Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A közösségnek meg kell ismernie önmagát és környezetét. Közös tudássá kell ennek válnia. Ez többlépcsős folyamat, de nem feltétlenül egymásra épülő, hanem párhuzamosan is történhet. A forrás elsősorban a helyben élő emberek tudása a településről. Alkalmazható a régmúlt feltárására a közösségi kalendárium készítése, a ma problémáinak feltárására és a vélemények megismerésére, bizonyos adatok begyűjtésére.

A közösségfejlesztési folyamat kimenetele a közösség általi fejlesztés, tehát olyan tervek megvalósítása, amely a lakosság széles körének bevonásával készülnek, a felmerülő szükségletekre közösségi megoldásokkal reagálnak. Ennek elérése folyamatos és következetes munkát igényel.

 

A kalendárium közösségfejlesztői szerepe mellett a naptár és a helyi vonatkozású írásokkal bemutatkozási lehetőséget nyújt mindazoknak, akik akár hivatásszerűen, akár csak a megélhetésüket biztosító foglalkozásuk mellett, szabadidejükben folytatnak alkotó tevékenységet.

A kalendárium – műfajánál fogva – jóval szélesebb kört érint meg, mint egy teljes egészében művészeti, vagy helytörténeti kiadvány és burkoltan bár, de ily módon sikerül megvalósítani az eredeti elképzelést, eljuttatni az egyéni és közösségi ’alkotásokat’ a közösséghez, a saját közösségükhöz.

Mára, miután az információs csatornák száma az elmúlt száz évben jelentősen nőtt – rádió, telefon, film, televízió, internet – a kalendáriumok jelentősége csökkent, hiszen azokat az ismereteket, melyek révén korábban oly népszerűek voltak a naptárak, ma már könnyebben, gyorsabban és olcsóbban meg lehet szerezni. Ugyanakkor a kalendárium, mint évfordulónaptár ma sem nélkülözhető, hiszen lexikális jellegű tartalmával hagyományos ismeretanyagot tár olvasói elé.

 

A Koppánmonostori Kalendárium a 10 éves kiadása során számos helytörténeti kutatással, adattal gazdagította a város, és ezen belül a városrész múltjának, jelenének történéseit.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

www.eletteregyesulet.hu

www.modszerkozpont.huA nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.eletteregyesulet.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
koppanmonostori-kalendarium-1999-2009-kozott-megjelent-kotetei-209-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
0
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek