Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Komárom-Esztergom megyei szlovák népdalkincs
 
 
  Komárom-Esztergom megyei szlovák népdalkincs

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Komárom-Esztergom megyei szlovák népdalkincs

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Oroszlány

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Komárom-Esztergom Megye területét tekintve hazánk legkisebb megyéje, de kultúrája talán a legsokszínűbb. Ezt többek között annak is köszönheti, hogy Magyarország tizenhárom elismert nemzetisége közül kilenc kisebb- nagyobb nemzetiség él évszázadok óta ezen a földrajzilag is gyönyörű és változatos tájon. A hazai szlovákság tíz településen éli mindennapjait ma is tevékeny és békés nemzetiségként - egy hangon, két nyelven: magyar állampolgárként, kettős identitással, szlovákul és magyarul beszélve. A megye kultúrális életének ugyanúgy része a szlovák épített környezet, a szlovák népviselet megőrzése, és nem utolsó sorban a nyelv, a szlovák folklórban a néptánc, a fúvós zene, a népszokások, így a szlovák népdalok is. Ezeket a dalokat egyrészt ,ég elődeink hozták magukkal a hazai törökdúlás után ide telepítve a helyi földbirtokosok által, majd az Osztrák-Magyar Monarchia idején az itt munkát kereső családok révén. Így maradt fenn a mai napig szájról-szájra, majd a technika révén a különféle hanghordozókon, kottás könyvek, imakönyvek lapjain az a szlovák népdalkincs. 

Néhány szép dallam a megyei szlovák népdalkincsből: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXytBs0HQWc&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=2kM9L8HADso&t=16s

 

A hanghordozókon megszólaló Bánhidai Szlovák Kórust Ocskai Simon, egykori bánhidai kántortanító alapította és vezette. A zenei kíséretet, az akkori PuskinMűvelődési Ház szlovák zenekara biztosította, dr. Oláh István prímás vezetésével. A dalkör tagjai tősgyökeres bánhidaiak voltak, akik munka után, őrizve a szlovák népdalokat, amatőr csoportként felelevenítették a szüleiktől tanult dalokat, kiegészítve magyarországi, környékbeli szlovák népdalkinccsel. 

A Piliscsévi dalkör és a régió néhány települése dr. Kálmánfi Béla, főiskolai tanárnak köszönheti a sok szép régi érték összegyűjtését, akinek dr. Manga János, az ELTE professzora, az MTA Zenetudományi Intézeének főmunkatársa fogta a kezét, vezette be a szlovák népzenébe. A népdalkört Kelecz Józsefné vezeti 1970 óta, amióta megalakult a Röpülj Páva hatására. 

Az ún. vegyes csoport, a Bánhidai Szlovák Dalkör, a Gerecse Népdalkör és a Vértesszőlősi Zimozelen Asszonykórus egyesüléséből alakult 5 évvel ezelőtt, Vértes-Gerecse néven, Urbanics Vilmos tanár-karnagy vezetésével. lelkes, átélt éneklésük külön dícséretet érdemel. 

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A soknemzetiségű Komárom-Esztergom megye kutúrájának szerves részes az itt élő szlovákság folklórja, köztük a népdalkincs, melynek megőrzése, továbbörökítése hozzájárul az elmúlt három évszázadban a helyi szlovákság gyökereinek ls identitásának megőrzéséhez. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
komarom-esztergom-megyei-szlovak-nepdalkincs-482-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
komarom-esztergom-megyei-szlovak-nepdalkincs-482-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek