Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület
 
 
  Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Komárom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Az Egyesület 1989-ben alakult, több mint 10 szakágban, közel 60 fő tevékenykedő tagot számlál. Az alkotók lakhely szerint lefedik a megye csaknem egész területét. Tagjai népművészek és népi iparművészek. Az Egyesület a Magyar Kultúra Napján, közösségi és hagyományápoló alkotói munkájáért minisztériumi elismerést, Csokonai Mihály díjat kapott. A Népművészeti Egyesületek Szövetségének tagja.
 
Kiemelt feladatai
a) Elősegíti a megye közigazgatási területén működő, tárgyalkotó népművészettel foglalkozó alkotók, alkotó közösségek, civil szervezetek, közművelődési intézmények művelődési céljainak megvalósulását.
 
b) A tárgyalkotó népművészeti hagyományőrzéssel kapcsolatos elemzéseket és fejlesztési programokat készít és hasznosít.
 
c) Részt vesz a tárgyalkotó népművészettel összefüggésben a térségben megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, megyei rendezvények szervezésében. Ösztönzi, bátorítja, segíti, gondozza a szakterület kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatait. Részt vesz a szakterületen meghirdetett felmenő rendszerű pályázatainak, minősítő fesztiváljainak, versenyeinek területi szintű meghirdetésében, megszervezésében és lebonyolításában. 
 
d) Gyűjti és összesíti a tárgyalkotó népművészettel foglalkozó alkotókkal és szervezetekkel kapcsolatos információkat, megyei adattárat kezel. A népi kézművesség vonatkozásában naprakész információkat közvetít. 
 
e) Végzi a tárgyalkotó népművészettel foglalkozó alkotók, közösségek vezetőinek képzését, a közösségek tagjainak továbbképzését, felkészítését.
 
f) A feladatok végrehajtása során együttműködik országos közművelődési és szakmai intézményekkel, szervezetekkel, a Hagyományok Házával, a Népművészeti Egyesületek Szövetségével, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft-vel és annak megyei irodájával. 
 
Alkotóközösségek
 
Az egyesület tagsága lakóhelyén és környezetében különböző népi kézműves szakmákban tevékenykedik. A szakmák képviselői alkotóműhelyekbe tömörültek, amely azt jelenti, hogy rendszeresen találkoznak, megbeszélik aktuális szakmai problémáikat, közösen igyekeznek megoldásokat találni a terület fejlesztésére vagy az egyéni alkotások létrehozására és közben jól érzik magukat egymással, szinte baráti közösséget alkotnak. Működő műhelyeink: csipkekészítő (Tatabánya), gyékény-csuhé-szalma, babakészítő kör (Tokod, Tokodaltáró), nemez és csuhé (Nyergesújfalu), Kreatív Stúdió (Szőny)
 
Egyéni, nyitott műhelybe spontán (bejelentésre) szerveződő kiscsoportok működnek Esztergomban, Kocson (fafaragó), Tatán (kőfaragó) és Bokodon (szövő).
 
Gyermek és felnőtt, néhol több generációs szakköröket működtetnek kézműves mestereink. Esztergomban és Csolnokon fafaragó szakkör működik Kovács József fafaragó népművésszel, Lábatlanon komplex kézműves foglalkozás Óvári Zsuzsanna művésztanárral, Nyergesújfalun felnőtt és gyermek kézműves foglalkozás a nyergesújfalui Alkotóház tagjaival, Komáromban Praktika Klub felnőtteknek, Kézműves Szerda gyerekeknek Nyikus Anna szövő-hímzővel, oktató népi iparművésszel, Kopócsi Józsefné fazekas népművésszel és Janka Ferencné textiles népművésszel, Kreatív Stúdió a kékfestő hagyományokra épülve Nyikus Anna népi iparművész vezetésével, Óvodás néptánc Páll Zsanett néptáncossal, Tatabányán pedig csipkekészítő szakkör Nagy Vincéné csipkekészítő népi iparművésszel, Szentendrén, Káposztásmegyeren fazekas szakkör Bognár Ferencné népi iparművésszel, Tokodon, Tokodi Üveggyárban csuhé, gyékény, szalmafonó szakkör Juhász Sándorné és Keserű Mihályné csuhéfonó népművészekkel, Babaklub Süveges Zoltánné és Robotka Ernőné babakészítő népművészekkel, Székesfehérváron szövő szakkör Fáncsik Zoltánné szövő népi iparművésszel. 
 
A Mesterporta idényjelleggel működik a komáromi Brigetio Gyógyfürdő területén álló faházunkban. Az egyesület tagjai mesterség bemutatót és kézműves foglalkozásokat tartanak a gyógyfürdő vendégeinek.
 
Információközvetítés, tanácsadás
 
A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak és a népi kézművesség iránt érdeklődőknek is információkat, tanácsadást nyújt - az interneten, a közösségi oldalakon, e-mailen, telefonon, postai levélben és élő szóban is. Szakmai segítséget nyújtanak a közkultúra munkatársainak. Jó kapcsolatot építettek ki a sajtó munkatársaival is, Programjainkkal így nem csak megyeszerte, regionálisan, de országosan is megjelenik tájékoztatás róluk. Folyamatos szakmai tanácsadással szolgálnak a Bóbita óvodában Nyergesújfalun, az Arany János Iskolában Lábatlanon és a szőnyi Színes óvodában és Bozsik Iskolában.
 
Ismétlődő rendezvények, események
 
Hagyományosan február elején kerül megrendezésre a szőnyi Petőfi Művelődési házban a Medve Nap. A több száz darabos maci kiállítás nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is lázba hozza. Évente kb. 300 kisgyerek vesz részt a műsoros programon, amelyet játszóházzal zárnak, közben mindenki elkészítheti saját kis mackóját. A lábatlani gyermekkörben is minden évben megtartják a medve napot a néprajzi jellemzőkre alapozva. Medve meteorológiával, mesével, filmmel, macikkal, macis alkotásokkal.
 
A február végi Reneszánsz Nap fénypontja a vásári forgatag, amelyet az egyesület húsz kézművese bemutatókkal, alkalmi kiállítással színesít. Igazi családi nap, ahol a generációk együtt alkothatnak. A vásárosok köre kibővült a helyi őstermelői termékekkel is. A délutánt reneszánsz táncházzal zárják, amin szívesen vesz részt a közönség. 
 
A Kultúrházak éjjel-nappal programhoz a szőnyi Művelődési Ház Asszonyfarsanggal kapcsolódott. A helyi dal és citera körrel szövetkeztek. Hangulatos délután, amit egyesületi tagjaik gasztronómiai tudásukkal színesítenek kemencés fánk és kenyérlángos-sütés formájában. 
 
Az Alkotóházak Hétvégéjén megyeszerte nyitott műhelyekkel várják a programra látogató vendégeket.
 
A Nyusziváró programjukat az óvodásoknak hirdetik meg. A tojáskeresés mellett, textilnyulat és tojástartót, illeszkedő ajándéktárgyakat készítenek. A programot gyermek táncházzal bővítették, melyet néptáncos tagjaik tartanak a gyerekeknek.
 
A Zene - Barátság Népzenei Gálát mestereik bemutatói és vására kíséri minden évben. A meghívottak között szerepelnek felvidéki éneklőcsoportok, citerakörök és tánccsoportok is.
 
Az egyesület rendszeresen meghívást kap a Médiawave rendezvényre, ahol az aktív együttlét jegyében, jó hangulatú közös munka folyik az odalátogatók bevonásával. Az innovált hagyományőrzés legnépszerűbb helyszíne.
 
Az almásfüzitői falunapon nyitott műhellyel és az alkotók vásári tárgyakkal szerepelnek.
 
Péliföldön, az országos „Nyiss ránk” rendezvény visszatérő résztvevői egyesületi tagjaik bemutatókkal, vásárral, és játszóházzal.
 
Júliusban rendezik a Kreatív Stúdió felnőtt nyitott továbbképző táborát, a „Hagyomány és innováció” a kékfestő megújítása programra alapozva. A tábor keretében kerül sor a szakmai kirándulásra kékfestő műhelyekbe, tájházakba, múzeumokba. A Kocsitoló Fesztivál rendszeres résztvevői, de környei Sörfesztivált sem hagyják ki, rendszeresen ott vannak Nyergesújfalun, a Völgyválaszon, a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban, a Mesterségek Dicséretén Komáromban, a Szüreti Falunapokon /Annavölgy Csolnok, Tokod, Szőny/. A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Nap rendszeres résztvevői. Az Azaumi Borünnepet sem hagyják ki, a Pályaválasztási kiállításon, Tatabányán standjuk 2016-ban a KEM Kamara Díját nyerte el megjelenésével és bemutatóikkal. A Népművészet Hetén Komáromban 5 napon keresztül a népművészeté a főszerep, bábszínházat, nyitott néptánc próbát, táncházat, kézműves foglalkozásokat és kiállítást szerveznek. A hetet kétévente a komáromi mesterségekre építve 3 napos Értékmentő konferencia zárja. A köztes években szakmai napot tartanak.
 
Képzések, továbbképzések
 
Feladatuknak tekintik a népi kézműves alkotók szakmai képzését is, saját alkotók és nyilvánosan meghirdetett érdeklődők számára. Országos merítésű az előadók és a befogadók köre.  Tagjaik országos fás, gyapjú, szövő, nemezelő, textiles továbbképzésen vesznek részt. Fejlesztő-tervező tréningen is jelen vannak a NESZ szervezésében. Felvállalták és folyamatosan végzik a Bóbita Óvoda, Színes Óvoda és az Arany János Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának szakmai patronálását. Évente több szakmai napot szerveznek. Az egyesület tagjai rendszeresen előadásokat tartanak eddigi munkájuk által megélt élményeikről, tapasztalataikról, a Kreatív Stúdió „Hagyomány és Innováció” projektről. Az egyesület 4 mestere tartotta az „Újra öltünk...” hímző tanfolyamot, amely az NMI nonprofit Kft projektje volt Bajon, Piliscséven, Súron és Bársonyoson. A fejlődés jegyében Erasmus, Széchényi terv, NEA pályázatíró továbbképzésen vesznek részt. 
 
Szakmai utak
Minden évben terveznek szakmai utakat, ahol műhelyeket, tájházakat, múzeumokat, népművészeti vásárokat, bemutatókat tekintenek meg. A Kreatív Stúdió szervezésében már jártak a Magyarországon jelenleg is működő Kékfestő műhelyekben /Tolna, Pápa, Győr, Tiszakécske/, néprajzi gyűjtőúton Terényben, a Goldberger Múzeumban, Steinbergben a Koó Kékfestő műhelyben és a Tartományi Múzeumban. ANyergesújfalui Alkotóház tagjai évente járnak Neu Wulmsdorfba /testvérváros/ kézműves bemutatót és vásárt tartani. Évente meghívást kapnak 1-1 nagyobb népművészeti rendezvényre, voltak már Pöstyénben a Pünkösdi vásáron, Szencen a Népművészeti kézműves fesztiválon is.
 
Játszóházak, mesterség bemutatók
A legnépszerűbb módja a hagyományok őrzésének a mesterség bemutató és a játszóház. Tagjaink számtalan rendezvényen vesznek részt megyeszerte, bemutatókkal, játszóházakkal, a jeles napokhoz, helyi rendezvényekhez kötődően. Számszerűsítve ez a legkedveltebb kézműves program, amire igény van.
 
Kiállítások
A tagok nem csak saját településeiken tartanak kiállítást, hanem megyeszerte, regionálisan, országosan, sőt külföldön is. Az egyesület két vándor kiállítási kollekcióval rendelkezik, amiket falunapokon, népművészeti rendezvényeken állítanak ki. Egyik ilyen a Kreatív Stúdió „Hagyomány és innováció” projekt munkái, a másik pedig a tagok alkotásaiból áll. A vándorkiállítás mellett a tagok saját munkáikból is kiállítást, /baba, tűzzománc képek, kőfaragások, fafaragások/ tartanak. Rendszeresen részt vesznek az NMI nonprofit Kft. megyei irodája által szervezett Kapunyitogatókon. Tagjai rendszeresen zsűriztetik és versenyeztetik alkotásaikat, nemzetközi pályázatokon, az Országos Népművészeti Kiállításon, Regionális kiállításokon.
 
Egyéb programok, projektek
 
Azaumban (Almásfüzitőn) a Római Kalandparkban kézműves műhelyek működtetésében vesznek részt. Igyekeznek a római kori kézművességet is feleleveníteni a gyerekekkel. Már 16 éve támogatják a nyergesi Alkotóházat, a helyi Bóbita óvodát. Az tanító nénik az alkotóház vezető tagjai. Támogatják a szőnyi Színes Óvodát, amely kézműves pedagógiai program szerint neveli a gyerekeket. Komáromban a szőnyi Művelődési ház munkatársai, akik egyben egyesületi tagok is, segítik az óvodás hagyományőrző nevelést. Tagjaik kutatják saját környezetükben a fellelhető értékeket, amelyeket feldolgoznak és közzé tesznek. Fontos, hogy mentsük értékeinket, mert az egyesület tagjai öregszenek és műhelytitkaikat magukkal viszik.
 
Hagyomány és innováció projektünket folytatják, ennek létjogosultságát bizonyítja, hogy több helyen kiállítás keretében sikerrel bemutathatták. A kékfestő megújított eljárást a komáromi, a tatai Nemzetközi Tehetséggondozó Táborban taníthatták a résztvevőknek, ebben az évben a kreatív napközis táborban a legfiatalabbakat avatták be a kékfestés tudományába. Elkészültek az első ajándéktárgyak is, amelyek piackutatását most végzik. Jó gyakorlat címmel Székesfehérváron a Regionális Tanácskozáson, Komáromban a megyei Értéktári Napon került bemutatásra a projekt, kiállítás és előadás formájában. A programra épülve konzorciumi partnernek választotta őket a pöstyéni Népművészeti Szervezet. Közösen adták be az ERASMUS Senior pályázatot és meghívást kaptak nagyrendezvényeikre.
 
Számtalan konferencián, szakmai tanácskozásokon vesznek részt. 
 
Táborok
Gyermek alkotótáborok (Lábatlan, Szőny, Szentendre, Káposztásmegyer, Csolnok, Nyergesújfalu ) 
 
Felnőtt alkotó táborok: (Tokod, Nyergesújfalu, Szőny)
 
Nemzetközi Tehetséggondozó Tábor (Tata)
 
Életmódtábor AZAUM (Almásfüzitő)
 
Néptánc tábor (Komárom)
 
Babakészítő tábor (Tokod)
 
Fafaragó tábor (Zalaegerszeg)
 
Gyermek fafaragó tábor (Csolnok)
 
Almásfüzitőn a Római Kalandparkban (AZAUM) kézműves műhelyek működtetésében is folyamatosan részt vesznek.
 
Az egyesület tagsága sajnos, az idő múlásával fogy. Igyekeznek a fiatalokat megnyerni, de szabadidő híján vannak és elég nehéz az utánpótlást megtalálni. Reményük a fiatal pedagógusokban és óvodapedagógusokban van, illetve próbálják az ügyes kezű néptáncosokat is egyesületükbe vonzani. A népzene, néptánc és a kézművesség együtt komplexebbé, eladhatóbbá is válik. Remélik, hogy a fiatalok fogékonyak lesznek a tárgyalkotásra is. A pedagógusok pedig tovább adják tanítványaiknak és remélhetőleg érzékenyebbek lesznek a gyerekek a népi kultúrára.


Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület több mint két évtizede van jelen szorosan a megyei mesterségek, kultúra és hagyományok iránt érdeklődők életében. Fő céljuk, hogy egyrészt támogassák a hagyományos magyar népi kézművesség értékeinek megőrzését, a népművészettel foglalkozó emberek összefogását, a regionális egyesületek és szervezetek létrehozását, másrészt a fiatalok számára elérhetővé és elsajátíthatóvá teszik a hagyományőrző népi kézművesség értékeit. Az egyesület tevékenysége, mely lehetőséget teremt a népi kismesterségek elsajátítására, arra, hogy a szerteágazó és igen gazdag magyar szellemi örökség a jövő nemzedékei számára is megmaradhasson, megismerhető ás megszerethető legyen, érdemessé teszi, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárban szerepeljen.

 A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
https://www.facebook.com/kemnepegy/?fref=ts

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
komarom-esztergom-megyei-nepmuveszeti-egyesulet--640-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
komarom-esztergom-megyei-nepmuveszeti-egyesulet--640-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek