Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Kőkereszt (Császár)
 
 
  Kőkereszt (Császár)

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Kőkereszt (Császár)

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Épített környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Császár

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A katolikus templom előtt álló keresztet a mellette sietve elhaladó csupán egy útszéli keresztnek véli. Pedig ez egy sírkő, annak a György Imre plébánosnak a sírköve, aki a mögötte lévő templomot befejezte és „berendezte”. Magas rangú kapcsolatai révén sikerült megnyernie Stephan Dorffmeistert, az akkor már neves művészt a templombelső kifestésére. Nagy tekintélyre tett szert, a hívek, a gróf és a környéken élők körében. Tiszteletből a templom elé (egyes feljegyzések szerint, a korábbi templom szentélyébe) temették.

A süttői vagy tardosi vörös mészkőből (a környéken vörös márványnak nevezik remek faraghatósága és csiszolhatósága miatt) készült kereszt készítőjét nem ismerjük (feltehetően egy süttői kőfaragómester).

Gazdag szimbólumokkal megkomponált mestermű. A hasáb alakú előoldalán a kiemelkedő tükörben, György Imre fohászát olvashatjuk.

Ó IESUS!

Fáradván engem kerestel:

Kint halált ertemszenvedtel:

Ennyi munkádra tekentsel!

Nagy Asszonyom édes Anyám:

SZENT FIADNÁL légy Pátronám:

Igy lesz boldog minden orám.

Nálatok nyugodgyék lelkem:

Mégh Hozzátok föl vitetem.

Amen.

 

Felette, az ívesen kialakított lunettában a koponya mondanivalója,

„Voltam mik vagytok,

lesztek mi vagyok!”

A szikla előtt a fejét oldalra hajtó, kezét melléhez szorító, felfelé tekintő Mária a könyörületesség megformálója. Őrködik az örök nyugalomra tért pora felett, tekintete szinte felvezet a keresztre feszítetthez, s a feltámadotthoz.

A sziklából kiemelkedő kereszten lévő fémkorpusz a felette lévő INRI felirattal együtt, a XX. század elején készült, a megrongálódott helyett.

A kereszt hátuljának vésete:

                György Imre bűnösnek

                Itt fekszik a teste

                Mond kérlek Istennél

                Nyugodjon a lelke.

 

Natus Anno Domini MDCCXXVI.

Denatus VI Februárii MDCCCIV.

Requiescatinpace.

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Ez a kereszt meghatározó eleme a faluközpontnak, a mögötte lévő, kőkerítéssel körülvett Szent Péter és Pál  római katolikus templommal együtt. A templomhoz hasonlóan a kőkereszt ugyancsak műemléki védelem alatt áll. Egyediségével és rendeltetésével kiemelkedik a szokásos kőkeresztek közül.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Szántó Irén: Császár Község Plébániatemploma, Budapest, 1941.  A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
--

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
kokereszt-299-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
kokereszt-299-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek