Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Kisbéri plébánia
 
 
  Kisbéri plébánia

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Kisbéri plébánia

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Épített környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Kisbér

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Kisbér legrégebbi, de már helyben készült téglából emelt épületei közé tartozik. A középkori alapokra épített Árendás Vendégfogadót 1783-ban Batthyány Tódor a kisbéri katolikus egyháznak adományozta. Kérésének megfelelően plébániaházzá alakították és ekkor nyerte el mai formáját. Az épület ettől kezdve egészen 2009-ig a helyi római katolikus egyház plébániájaként működött. A vendégfogadó nagy valószínűséggel még az 1710 - 1720 közötti években épült, de építésének pontos ideje nem ismert. Az 1768-ban készült kisbéri kéziratos térképen azonban már megtalálható, mint a település 1-es számmal jelölt épülete. A telekkönyvben a fogadóról a következők olvashatók: "A fogadó elég kényelmes, a terület (település) szélén északi irányban áll, saját halastavacskája van. Batthyány Lajos halála után (1765) a fia, Batthyány Tódor vette át a kisbéri uradalmat. A földesúr látva a település növekedését, 1783 március 19-én kelt alapító oklevelében elrendelte az új kisbéri katolikus templom építését és az Árendás uradalmi vendégfogadó plébániává való átalakítását. A vendégfogadót a gróf utasításának megfelelően építették át plébániává, s bár azóta többször felújították, elrendezése ugyanaz maradt mind a mai napig. A Plébánia a település központjában, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, kontytetős lakóház, utcai homlokzatán aedikulás bejárati előcsarnokkal, az udvari homlokzaton téglalap alakú lépcsőházzal. A pince sarkában található egy téglából kirakott fedetlen kút, mely még a vendégfogadó idejében készült, és máig megtalálható benne a víz felszivattyúzásához használt kivájt törzsű vörösfenyő szívócső, alján réz szívókosárral.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Bár a kisbéri Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő épület - az állapotának romlása miatt - 2009-ben elvesztette a plébánia funkcióját, korával, történeti jelentőségével, rejtélyeivel, sajátos építészeti megoldásaival a mai napig kiemelkedő szerepet tölt be Kisbér életében és történelmében. Források híján állapotának fenntartása nem megoldott, így csak reménykedünk benne, hogy az épület még hosszú ideig megmarad, így biztosítva lehetőséget az érdeklődőknek a megtekintésére. Ezt erősítvén kívánjuk az értéktárba való felvételét, melynek köszönhetően a plébánia nagyobb ismertségre és látogatottságra tehetne szert - amíg még jelen állapotában megtekinthető.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
kisberi-plebania-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek