Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Esztergom - Kanonoki házsorok
 
 
  Esztergom - Kanonoki házsorok

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Esztergom - Kanonoki házsorok

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Esztergom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az 1822-ben Pack János tervei alapján épült, a Bazilika hossztengelyével párhuzamosan fekvő, egyenként 6-6 épületből álló klasszicista házsor egykor kanonoki lakások céljára szolgált. A két házsor szerkezete és homlokzatkialakítása teljesen azonos. A kétemeletes épületek főhomlokzatának két szélső rizalitja enyhén előreugrik, földszinti, mélyített keretes szemöldökdíszű ablaksora felett széles, kettős osztópárkánnyal. A középrizalit 27 tengelyes, földszinti részét kváderdísz borítja, s ablakait félköríves lunettamező zárja. Az épületsor 1. emeleti szintjén a lunettás zárás az oldalrizalitok, a táblás szemöldökdísz pedig a középrizalit ablakai felett tűnik fel, szellemes váltakozást nyújtva. A szélső 9-9 tengelyes rizalitok 2. emeletét osztópárkány vezeti be. A középrész 2 emeletét viszont ión fejezetű óriás pilaszterrend fogja egybe. A főhomlokzat kapui eredeti, táblás díszűek. Az egykori relégyárat idézik a 4-5-6. számú házsor Basa utcai oldalán lévő, vaskerítéssel elzárt melléképületek és a sorompó. A 7-8-9. számú házsort téglakerítés szeli ketté, mely a szovjet hadsereg hajdani jelenlétére utal. Az itt lévő kanonoki lakásokat orvoslakásokká alakították, mivel a 10. számú ház kórház volt.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A házsorok műemléki védelem alatt állnak. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
kanonoki-hazsorok-271-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
kanonoki-hazsorok-271-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek