Komárom-Esztergom megyei Értéktár :HYDROP víz alatti homoktermelő berendezés
 
 
  HYDROP víz alatti homoktermelő berendezés

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
HYDROP víz alatti homoktermelő berendezés

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Ipari és műszaki megoldások,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Dorog

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Sátorkői (Palatinusz) tavon  a talajvízszint alatt levő homokkészletet hagyományos berendezéseikkel (baggerekkel, iszapszivattyúkkal) nem tudták partra emelni, és a vízszint süllyesztése is csak minimális sikerrel járt. A problémáját végül dr. Lévárdi Ferenc bányamérnöknek, a vállalat akkori igazgatójának találmánya oldotta meg az 1950-es években. Az általa konstruált hidrópneumatikus berendezés termelőcsövei — a mammutozás elvét hasznosítva — minden mozgó szerkezeti elem nélkül, automatikusan végzik a homok jövesztését és a felszínre emelését.
A víz alatti homoktermelés megoldásával növekvő szénigények kielégítéséhez rendelkezésre állt  a szükséges tömedék anyag.

 A mamut szivattyú tulajdonképpen egy függőlegesen vízbe süllyesztett vascső, amelybe alul a csővégen sűrített levegőt vezetnek be és ez a levegő természetesen felfelé emelkedve a csőben magával viszi a vizet és a vízfelszín felett elhelyezett csőrendszerben továbbítva azt a kívánt helyre.

A berendezés „lelke” az ún. termelőfej. A termelőfej részei: középen   ø 150-300 mm-es felszálló cső. Ezen csőre kettős falú víz és sűrített levegőkamra van kialakítva. A  vízkamrába magasnyomással vizet juttatunk és  a fúvókákon keresztül ezen vízsugarak végzik a kitermelendő anyag lazítását, a termelő fej körüli zagyképzést. A levegőkamrába sűrített levegőt vezetünk az úszótesten elhelyezett légsűrítőtől. A felszálló cső végét hosszirányban körbe perforálták. Ezen keresztül jut be a sűrített levegő a felszálló csőbe és a vízcsőben fajsúly különbözetet hoz létre, melynek hatásaként a csőben felfelé irányuló áramlás jön létre.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

1959-ben történt meg a speciálisan kialakított berendezés és használati módszer szabadalmi bejelentése. A Hydrop kotrók felhasználási lehetősége igen sokrétű.  Például a bányászatban a víz alatti ásványtelepek, kavics, homok, üveghomok gazdaságos 'kitermelése, csatornaépítés, kikötő mélyítése, kikötők, csatornái tisztítása, víz alatti kábelárkok készítése, a tengeren kutató szondázás, anyagtermelés végezhető él vele. Fehérvárcsurgón például üveghomokot szippantottak a felszínre. A berendezés 8—35 méteres mélységből óránként 100—130 m3 nyersanyag kitermelésére képes. A „HYDROP” kotró-berendezés iránt jelentős érdeklődés volt tapasztalható egyéb iparágakban,  a kezdeti időszakban az ásványbányászatban. A Dorogi Bányagépgyárban gyártott berendezést exportálták NDK-ba, Szovjetunióba, Lengyelországba, Jugoszláviába, Csehszlovákiába, Bulgáriába, Angliába összesen 28 darabot, és a hazai piacra 8 darabot. A Hydrop berendezéseket 1991-ig gyártották Dorogon.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Lévárdi Ferenc:A sátorkői víznívó alatti kvarchomok termelés első üzemkísérleti eredményei. BKL. 5 sz. (1956)

Lévárdi Ferenc: Berendezés víznívó alatti szedimentek tömeges kitermelésére, valamint eljárás a berendezés folyamatos üzemi alkalmazására Bp.(1959)

Lévárdi Ferenc: Felszabadult bányászatunk tizenöt éve. BKL. (1960)

Dorogi Szénbányák, Geominco Rt: Hydrop kotró berendezések  (1969)

NIKEX: Hydrop – dekolt  (1975)

Antmann Árpád: A Bányagépgyártó és Javító Üzem története  (1980)

Dolgozók lapja: Hydrop-Dekolt  (1981)

Tóth Tibor: Szénbányászat a dorogi medencében 1781-1981. (1981)

Dorogi  Szénbányák: Hydrop szívó markolós úszókotrók. (1984)

Hervai Ferenc: A homokvasút és a sátorkői Palatinusz tó létesítésének története. (2003)

Solymár Judit - Kovács Lajos: Dorogi lexikon A-ZS (2008)

Ladányi András: Dorogi Szénbányák Vállalat története 1981-2004. (2010)

BEBTE HonlapjaA nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.technoprodukt.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
hydrop-viz-alatti-homoktermelo-berendezes-764-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
hydrop-viz-alatti-homoktermelo-berendezes-764-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek