Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Hegyi tárnicska
 
 
  Hegyi tárnicska

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Hegyi tárnicska

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Természeti környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Dorog

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A hegyi tárnicska (Gentiana Austriaca Grundliana Degen) a 19. századi Pilis flórájában még fellehető növény volt.

Itt gyűjtötte az 1861-től Dorogon plébánosként szolgáló Grundl Ignác. Az egyebek mellett ezt a növényt is tartalmazó mappája a Budapesti Természettudományi Múzeum féltve őrzött kincse.

Grundl Ignác korának Európa-hírű botanikusa volt. Kutatásait német és latin nyelven bécsi szakfolyóiratokban publikálta. A hegyi tárnicska tudományos elnevezése méltóképpen őrzi emlékét a nemzetközi szaktudomány fogalomtárában. Dorog első tudósának végső nyughelye a plébánia templom.

2013 - a botanikus születésének 200. évfordulója - Dorogon Grund-év volt: emléktábla került a plébánia falára, kiállításon láthatta újra a Grudl-anyagot a város Bauer Norbert dorogi botanikus, a Budapesti Természettudományi Múzeum főmuzeológusa megnyitó előadásával.

A növény jelenleg nem fellelhető a Pilisben, de nem elképzelhetetlen, hogy újra megjelenjen.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A növény jelképezi természeti környezetünk gazdagságát, és egyben figyelmeztet annak sérülékenységére, az ember súlyos felelősségére környezete iránt.

Jelképesnek gondolhatjuk a hegyi tárnicskát abból a szempontból is, hogy Dorogon és közvetlen környékén Grundl Ignáccal jelenik meg a tudományosság, és mindjárt nemzetközi színvonalú eredményeket hoz. Ezzel indul az a hosszú folyamat, amely különösen a szénbányászathoz kapcsolódva rendkívüli eredményeket hoz a település és környéke történetében a bányászattan, a geológia, a hidrológia és egyéb természettudományok vonatkozásában. A tudományokban Grundlt követők közül többekre jellemzővé válik, hogy a hazai szaktudományok legjelesebb képviselőivé válva, nemzetközi szaktekintélyek lesznek: Hantken Miksa, Zsigmondy Vilmos, Schmidt Sándor, Schlattner Jenő.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Bauer Norbert: Szemelvények Grund! Ignác (1813-1878) botanikai hagyatékábóL l. n.: Dorog és a tudományok. Dorogi füzetek 38. DVBE. Dorog 2010.
Dorogi lexikon. Szerk.: Solymár Judit- Kovács Lajos. Dorog Város Önkormányzata- Dorog Város Barátainak Egyesülete. Második, javított kiadás. Dorog, 2008
Grundl Ignaz: Berg Pilis bei Gran is Ungarn. Österreichische Botanische Zeitschrift, XXIII. 1863. 16-17. p.
Grundl Ignaz: Mittheilungen aus Ungarn. Ö.B.Z. XV. 11-13. p.
Grundl Ignaz: Zur Flora von Ungarn. Ö.B.Z. XVIII. 1868. 120-120. p.
Sajtos Liliána: Jövevények és vándorok kőbe vésett dorogi történelméből (Kézirat)
Természet- tudósok- természettudósok. l. n.: Dorogi értékek nyomában 2. DVBE, Dorog, 1993A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
-

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
hegyi-tamicska-tudomanyos-neve-gentiana-austriaca-grundliana-degen--media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
hegyi-tamicska-tudomanyos-neve-gentiana-austriaca-grundliana-degen--dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek