Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Faragott dombormű
 
 
  Faragott dombormű

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Faragott dombormű

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Épített környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Császár

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Salló István szobrász, író, közéleti személyiség, pedagógus  1932-ben született Csíkzsögödön. 1978-ban telepedett át Tatabányára. Termékeny fafaragó, mintegy 2700 alkotást készített, melyben a két fia volt segítségére. Számos kapuját, oszlopát állították fel kültereinken, sok állami megrendelést is teljesítve,  míg a beltérre inkább  dombormű sorozatokat, domborműveket készített.  Így a császári Közösségi Házban elhelyezett Bort, búzát, békességet felirattal ellátottat is, amely az egykori  Rákóczi Tsz elnökének, Tőkési Zoltánnak a megrendelésére készült 1990-ben. Az elnök Csopakon látott meg egy olyan hatalmas alkotást, amelyet Salló István és fia készített, amelynek témája a bor dicsérete volt. Ennek mintájára rendelte meg a valamivel kisebb domborművet, amely így is beborít egy falat.  A császári borkombinát épületében helyezték el a 4,25 m széles  2 m magas  alkotást (plussz 70 cm lábazati résszel megtoldva), látható rajta utalás mindazokra a tevékenységekre, amelyet a TSZ végzett: növénytermesztés, borászat, állattenyésztés. Ezeken kívül látható még rajta a Tsz címere, és névadójának, II. Rákóczi Ferencnek a faragott képe. Az ilyen dombormű mindig egy kicsit annak a témának a dicsőítését szolgálja, amelyet ábrázol, jelen esetben a munka és a munkáskéz dicsőítését is. A kép különlegessége, hogy ekkora fából nem szoktak alkotást készíteni, és ilyen dombormű nagyon kevés van az országban. A faragásban fia, Salló Győző Lajos volt a segítsége, aki szintén fafaragó és pedagógus, jelenleg Tatabányán él  és dolgozik. Salló Győző volt a kép tervezője, rajzolója, az apa, Salló István pedig a faragója.

A termelőszövetkezet felszámolásakor az épület tartozékaival együtt a dombormű a Hilltop Neszmély Zrt tulajdonába került. 2015. januárjában Beke Gyöngyi polgármester  kérésére a Részvénytársaság átadta a falunak a domborművet , a tulajdonjogot megtartva magának, és azóta is a helyi Közösségi Ház falát díszíti ez a különleges  alkotás, emléket állítva az egykori Rákóczi Termelőszövetkezetnek, amely oly sok embernek adott munkát évtizedeken keresztül a településen.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A monumentális dombormű ritka az egész országban, mivel ebben a méretben kevés alkotás készült fából. Esztétikai értéke mellett múltunk egy darabjának, a nagy múltú Rákóczi Termelőszövetkezetnek, valamint a becsületes munkának, a dolgos, szorgalmas őseinknek  állít emléket.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
faragott-dombormu-670-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek