Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Esztergom- Sátorkőpusztai barlang
 
 
  Esztergom- Sátorkőpusztai barlang

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Esztergom- Sátorkőpusztai barlang

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Természeti környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Esztergom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A barlang az Esztergom-Kertvérostól keletre elhelyezkedő Nagy-Strázsa hegy DK-i, sziklás oldalába nyílik. A barlanghoz nem visz jelzett út, de legrövidebb úton a 10-es főútból Esztergom felé kiágazó 117-es útról lehet megközelíteni, jelzetlen, de jól kitaposott ösvény vezet a barlanghoz. A sziklák alatt található tűzrakó helytől a jobb oldali, a szkilatömb keleti oldala alatt futó út visz a bejárathoz. 

A barlanghoz 1946-os felfedezésekor nagyon nagy geológiai kuriózumnak számított hazai viszonylatban, amit később nemzetközi hírnév is kvöetett. Befoglaló kőzete triász időszaki dachsteini mészkő, melybe a mélyből feltörő meleg vizek gömbfülkék egész sorozatát oldották ki. A 45 méternyi függőleges kiterjedésben, gyöngysorszerűen egymásba fűződő fülkefüzér a tisztán hévizes eredetű barlangképződés egyik típusos példája. A hévizes formakincset a mélyebb szakaszokon különleges ásványkiválások egymásra épült sorozata teszi teljessé. A barlang talán legkülönlegesebb, a hazánkban máshonnan nem ismert képződményei a nagy létra közelében található, 50-60 cm átmérőt is elérő, magasba törő gipszpillérek. 

A barlangot sajnos erősen megtépázták a történelem viharai, bár védelméről és lezárásáról már a felfedezés évében igyekeztek gondoskodni. Ritka és különös szépségű képződményei messze földről vonzották az ásványgyűjtőket és kincsvadászokat, mely a barlang rendszeres feltörésében nyilvánult meg. Az esztelen rongálásban jelentősen kivette a részét a közelben állomásozó magyar és orosz katonaság is, akik volt, hogy egy magas rangú tiszt látogatása alkalmából a barlangból kihordott ásványokkal díszítették a laktanyát. A barlangot az elsők között megismerő Venkovits István geológus öt évvel a felfedezés után már a képződmények 70 százalékos pusztításáról beszélt. A változás csak 1958-tól állt be, amikor a barlang a Benedek Endre vezetésével megalakult dorogi barlangkutató csoport kezelésébe került, akik már megfelelően tudták érvényesíteni a barlang védelmét. Az azóta Benedek Endre Barlangkutató Egyesület néven működő csoportnak köszönhetően a védelmen túl ma már a barlangnak a nagyközönség számára történő bemutatása is megoldottá vált. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Kialakulásának összetett módja, különleges formakincse, ritka ásvanykiválásai és veszélyeztetettsége miatt 1982 óta fokozattan védett barlang.
Hófehér gipsz és kalcitkristályokkal borított járatai az egyik legkülönlegesebb barlanggá emelik hazánkban. A történelem viharai nem kímélték képződményeit, de még így romjaiban is lenyűgöző látványt nyújt.

 A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
esztergom-satorkopusztai-barlang--795-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
esztergom-satorkopusztai-barlang--795-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek