Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Első és második világháborús emlékmű (Bajna)
 
 
  Első és második világháborús emlékmű (Bajna)

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Első és második világháborús emlékmű (Bajna)

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
NMI gyűjtés,
Kulturális örökség,
I. Világháborús emlékművek,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Bajna

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az első és második világháborúban elesett hős fiaink emlékére

1914 – 1918

1939 – 1945

I. Világháború elesett hőseinek emlékére

 XIX. század végén kialakult polgári értékrendet és gazdasági stabilitást a politikai nagyhatalmak erőszakos terjeszkedési kísérletei következtében kitört és hazánk számára máig pótolhatatlan területi veszteségeket okozó világháború borította fel. Bajna annak az Esztergom megyének a települése, amely az 1920. június 4-én aláírt trianoni döntés értelmében területének több mint felét elvesztette. A megye központja, Esztergom. fő tevékenységétől megfosztva hanyatlásnak indult. Határainkon belül maradt területét 1923-ban egyesítették.
Községünk 1914 és 1918 között a különböző csatatereken nyolcvanhét lakosát vesztette el, többen pedig orosz hadifogságba kerültek, ahonnan 1919 és 1920 folyamán tértek haza szülőfalujukba. Ekkor Bajna már túl volt a háborút követő zavaros állapotok által okozott szenvedéseken. A hazatért katonaságot nem lehetett kordában tartani.
A Károlyi-kormány bukása után alakult Tanácsköztársaság százharminckét napja Bajnán is változásokat hozott. Az ország még megmaradt területeit fenyegető román támadás visszavonulásra kényszerítette a Kommunista Párt vezetőit, és 1919. augusztus 1-jén a Tanácsköztársaság megbukott.
A XX. század elején 2359, 1930-ban 2188, többségében magyar, katolikus vallású személy élt Bajnán.
A falu építkezései és folyamatos fejlődése közben sem feledkezett meg háborúban elesett hőseiről. Emlékük megörökítésére 1928-ban bizottságot hoztak létre, amelynek feladata a hősi emlékmű elkészíttetése volt.
Az I. világháborús emlékművet 1936- ban állították fel.
Az I – ső világháborúban elesett hős fiaink:

Almási József, Almási Vilmos, Balázs István, Bojzi Lipót, Cseresznyés László, Cseresznyés László, Dinnyés Ferenc, Dinnyés István, Farkas János, Fazekas József, Flórián János, Flórián József, Flórián László, Gangel Vilmos, Győrik Lajos, Haidler István, Heinczelman Antal, Horváth Gyula, Horváth Gyula, Horváth Ignác, Horváth Lajos, Izsó Ignácz, Izsó Illés, Izsó László, Izsó Sándor, Kovács Ferenc, Kovács István, Kovács János, Kovács László, Konozsi Mihály, Kubriczki Mátyás, Lepsics István, Madari Illés, Madari Lajos, Monosi Ignácz, Nagy József, Nagy Vilmos, Németh Márton, Pallagi István, Pallagi János, Perger Lajos, Perger Sándor, Petrovics Ignác, Petrovics László, Pék József, Péntek József, Spiel Ede, Spiel Győző, Stulik Imre, Szabó István, Szabó Vilmos, Szekeres László, Tatai Gyula, Tatai István, Tatai László, Tatai Sándor, Tatai Vilmos, Tóth István, Tót István, Üveges Sándor, Vajai István, Vakán István, Vakán József, Vakán László, Vánek Mihály, Várady Gusztáv, Vibling Sándor, Vincze Gyula, Virág Antal, Vrizc Gyula, Vörös Ignác, Zsebők Gyula, Zsubla Péter

 

 

II. világháború katonai áldozatai

 

Bakó Mihály, Bácska Károly, Bula János, Czifra István, Dinnyés László, Dinnyés Sándor, Farkas Illés, Farkas József, Flórián Gyula, Flórián Lajos, Frics László, Gombos Ferenc, Györiki István, Hegedüs Tamás, Horváth István, Izsó Gyula, Jakus Gyula, Józsa Gyula, Papp Károly, Józsa Vilmos, Kalina János, K. Kiss István, Kopp István, Kovács Imre, Kovács Vilmos, Kókai István, Pallagi Ferenc, Pallagi József, Pekár Antal, Perger László, Petrovics Ferenc, Petrovics István, Petrovics Sándor, Péntek József, Schulz Endre, Sterk Albert, Sterk Béla, Szabó Illés, Sztulik Ferenc, Szukupcsák János, Tatai Gyula, Tatai István, Tóth Béla, Tóth Gyula, Tóth Gyula, Tóth János, Tóth József, Tóth József, Tóth Sándor, Tölgyesi Ferenc, Varga Gyula, Vass Lörincz, Vizi János, Zsirkai Sándor.

 

II. világháború polgári áldozatai

 

Bakó Károly, Balázs Gyula, Balázs János, Balázs Júlianna, Falek László, Farkas Gyula, Farkas István, Flórián Anna, özv. Flórián Gyuláné, Györik József, Heilmann Ede, Horváth Józsefné, Horváth László, Kovács Gyula, Kovács István, Madari István, Nagy László, Pallagi Gyula, Pék József, Szalkai József, Szalkai Vilmos, Sztankovics György, Tatai János, Tatai Vilmos, Tóth István, Tóth Sándorné, Urbán János, Vass Illés,  

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A szobrot emeltette Bajna község képviselő testülete és a Hangya Szövetkezet 1936 -ban.

A táblákat készíttette Bajna község képviselő testülete 1991 -ben

Ez az emlékmű sajnos eddig nem került be egyik értéktárba sem, azonban szerepel a Nemzeti Művelődési Intézet által a lehetséges értékjelöltekről összeállított listán. Települési Érték rangra emeléséhez kérjük javasolják a helyi Települési Értéktár Bizottságnál, mint lehetséges települési értéket!

A felvételt a Nemzeti Művelődési Intézet III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretén belül készítette Kmetti Mónika.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
elso-vilaghaborus-emlekmu-bajna--media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
elso-vilaghaborus-emlekmu-bajna--dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek