Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Első világháborús emlékmű (Komárom)
 
 
  Első világháborús emlékmű (Komárom)

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Első világháborús emlékmű (Komárom)

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,
I. Világháborús emlékművek,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Komárom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A cs. és kir. 5. Radetzky huszárezred 

Az I. világháború piavei és isonzói csatában elesett Radetzky huszárok emlékműve az egykori Frigyes laktanya tiszti épülete előtt. (Klapka György út - Laktanya köz sarok)  A „közös” 5. Radetzky huszárezred állományának egy része a Frigyes főherceg lovassági laktanyában állomásozott. Az első világháborúban az ezred katonái először az orosz-lengyel fronton küzdöttek, majd 1916-tól részt vettek a Románia elleni harcokban. Olaszország hadba lépését követően átkerültek az olasz hadszíntérre, ahol a piavei és isonzói csatákban harcoltak. Az első világháborúban elesett 639 huszár emlékére a bajtársak Szentgyörgyi István alkotását állították a laktanya parancsnoki épülete elé, melyet 1931-ben avattak fel. A süttői mészkőbe ágyazott bronz relief, amely az előtérben egy rohamra induló, kardot rántó lovas huszárt ábrázol, míg a hát­térben dombtetőn egy XVIII. századi egyenruhás ezredtrombitás fúj attakra. Az emlékmű felirata: „A Piave-i és az Isonzói csatákban elesett Radetzky huszárok emlékére”. A hátlapon a következő dedikáció áll: „Ezen emlékművet az ezred és hősi halottai emlé­kére és kegyeletére állították fel és leplezték le 1931. június 15-én a volt cs. és kir. gróf Radetzky huszárezred tagjai és hozzátar­tozói. 1798. június 10.-1918. október 27.“ Az első dátum az ezred születése napját, felállítása idejét, a második pedig az ez­red feloszlása napját jelzi. A csata 25. évfordulóján, 1943-ban a Radetzky-huszárok emlékmű-bizottsága alapítványt tett azzal a céllal, hogy a város közönsége minden év június 15-én mondasson gyászmisét és istentiszteletet az el­esett hősökért, és minden év június hó 15-én délelőtt 11 órakor, amely idő­pontban a leghevesebben dúlt a piavei csata, koszorúzzák meg a hősi emlék­művet. A Radetzky-huszárok emléknapja ezért június 15.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A felvételeket Rabi Lenke bocsátotta a rendelkezésünkre. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
elso-vilaghaborus-emlekmu--266-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
elso-vilaghaborus-emlekmu--266-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek