Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Duna Múzeum - volt Káptalanház - épülete
 
 
  Duna Múzeum - volt Káptalanház - épülete

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Duna Múzeum - volt Káptalanház - épülete

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Esztergom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumnak helyet adó épület eredetileg 1731-ben épült káptalani jószágkormányzóságnak. A műemlékjegyzékben is szereplő barokk épületben őrizték 1790. február 20-án a - Bécsből Budára tartó - Szent Koronát.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A Duna Múzeum épülete Káptalanház néven, a 2341-es törzsszámon szerepel az országos műemlékjegyzékben. A leírás szerint építési időpontja 1731-re tehető. A barokk stílusban épült ház egykor Szenttamás község - később városrész - káptalani jószágkormányzósága volt.

Felkis Antal (Antony Felkis) 1770-ben, a káptalani városról készült térképén jól látható, hogy a környéken addigra szinte teljesen a mai utcarendnek megfelelő településszerkezet alakult ki. A káptalani háznak a városban betöltött központi szerepét bizonyítja, hogy az utak itt futnak össze, szinte egy pontban találkoznak, közvetlenül mellette van a plébániatemplom nélküli település polgárainak kápolnája, sőt a városháza is itt állt. Az épületről jobbára csak azért emlékezik meg az irodalom, mert 1790. február 20-án a magyar királyi korona és a koronázási jelvények itt töltöttek egy éjszakát. Ez a nap - mint a korona Bécstől Budáig tartó útjának négy napja az egész országban - a város számára a legemlékezetesebbek közé tartozott, emlékét az épület utcai homlokzatán 1990-ben elhelyezett tábla őrzi.

Az első világháború végéig az esztergomi káptalan gazdasági és jogi központja működött a házban. A háború után magánlakásként használták. A háborúban több találat érte az épületet, emiatt 1955-ben felújították. Az épület az ötvenes évek közepétől a pilisi erdészet tulajdonába került. 1976-ban vette át a vízügy, majd az épület helyreállítása után, 1980-ban megnyílt a Duna története és a magyar vízgazdálkodás című kiállítás, melyet teljes rekonstrukció és átépítés után, 2001-ben a jelenleg is látogatható Víz-idő kiállítás követett.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

https://hu.wikipedia.ora/wiki/Maavar_K%C3%B6rnvezetv%C3%A9delmi_

%C3%A9s_V%C3%ADz%C3%BCgvi_M%C3%BAzeum

Fejér László - Szlávik Lajos: 111 vízi emlék Magyarországon, 2008.

A víz múzeumai, 2003.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.dunamuzeum.hu

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
duna-muzeum--volt-kaptalanhaz--epulete-320-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
duna-muzeum--volt-kaptalanhaz--epulete-320-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek