Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Dorogi füzetek 1-51. kötetei
 
 
  Dorogi füzetek 1-51. kötetei

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Dorogi füzetek 1-51. kötetei

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Dorog

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

1990-ben indult Kovács Lajos szerkesztésében Dorog Város Barátai egyesület kiadásában a sorozat, amely először egy kéziratban lévő városi monogárfia kiadására vállalkozott. A későbbiekben rendkívül sok témakörben, széles műfaji tárházzal, alapos helytörténeti mélyfúrásokkal jelentkzett folyamatosan, és megjelenik évről évre több kötettel. Egyre több belső sorozat került a Dorogi füzetekbe. Az első volt a "Dorogi értékek nyomában", amely a Zrínyi iskola diákkutatóinak helytörténeti tanulmányait tartalmazza. Jött aztán a bordó kötetes irodalmi sorozat Doroghoz kötődő szépirodalom, memoárok, esszék, gyűjteménye. A legnagyobb terjedelművé vált a "Dorog és a tudományok", amely gazdagon és elmélyülten mutatja be a kistelepülés tudományos értékeit. A sorozat valóban füzetek kiadásával kezdődött, ma már azonban inkább több száz oldalas könyvekről van szó. 

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A Dorogi füzetek ritka példája egy kisváros értékteremtő munkájának. A szerkesztő Kovács Lajos rendkívül sokszínű tematikát tudott megvalósítani. A kiadványok olvasmányosak, és egyre erősebb tudományos megalapozottsaággal kerültek kiadásra. Rendkívül sok a füzetekben a kitekintés a régióra, a nemzeti és egyetemes kultúrára. Ez különösen indokolja a megyei értéktárba emelést. A szerkesztő közelmúltban bekövetekezett halála miatt még indokoltabb nehezen megismételhető helytörténeti teljesítményének elismerése a megyei értéktárba történő felvétellel. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
dorogi-fuzetek-1-51.-kotetei-681-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
dorogi-fuzetek-1-51.-kotetei-681-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek