Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Csolnoki harang a XI. század elejéről
 
 
  Csolnoki harang a XI. század elejéről

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Csolnoki harang a XI. század elejéről

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Csolnok

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

1966-ban szántás során egy bronzharang került elő Csolnok község déli határszélén, a Hruscsó-dűlőben. A megtaláló Kovács Zsigmond, únyi lakos becsületesen bejelentést tett. A harang a 10-11. századi, méhkas alakú példányok közé tartozik. Sem díszítés, sem felirat nem látható rajta. Kopás és ütésnyomok viszont megfigyelhetők voltak az előkerült leleten, ezekből a kutatók a harang rövid idejű használatát valószínűsítik.

A helyszín:

Az előkerülés helyén több alkalommal folytattak terepbejárást, ennek ellenére középkori település nyomát itt nem azonosította a kutatás. Ettől keletre, a középkori Csév helye azonban ismert. Elképzelhető, hogy e település templomának harangja került elrejtésre Csolnok határában. A harang magányos jellege felveti annak a lehetőségét, hogy valamilyen háborús vész miatt, szándékkal történt a földbe tétele. A korai keltezés miatt ilyen vész akár a tatárjárás is lehetett. Sok régészeti jelenség ismert, amelyeket az 1241-42-es tatárjárás pusztító történéseivel hoz összefüggésbe a régészeti kutatás. Ugyanakkor e leletcsoportok nagyon gyakran egészen pontosan keltezhető pénzeket is tartalmazó leletegyüttesek, amelyek földbe kerülésének ideje - az érmék által – pontosan ismert. Mivel pénzek és más korhatározó leletek (kerámia, fémtárgyak stb.) a csolnoki haranggal együtt nem kerültek elő, nem lehetünk biztosak abban, hogy esetében is erről volt-e szó. A bronz értéke, jó állapota, a lelet további használhatósága azonban sejtetheti, hogy valóban elrejtés történhetett. A fent vázolt kérdésekre újabb, bizonyító erővel rendelkező eredmények nélkül egyelőre nem tudunk teljesen meggyőző választ adni.

Keltezés, forma, készítéstechnika:

A harangra jellemző formát az európai párhuzamok alapján 10-11. századra keltezi a régészeti kutatás. Benkő Elek Erdély középkori harangjai és bronz keresztelő medencéi című művében inkább 11. századinak tartja az előkerült leletet. Annak eldöntésére, hogy import vagy helyi készítményről van szó, nem vállalkozik.

A Csolnok határában előkerült harang előállítása az úgynevezett viaszveszejtéses eljárással történt. Ennek korai módját a következőképpen lehet összefoglalni: Először kiszárított agyagrétegből kialakították az öntendő harang öblének megfelelő magot, amelyen viaszból vagy faggyúból megmunkálták a harang külső részét. Ezután agyagköpennyel látták el a viaszmodellt, és a függesztőkorona viaszmintázása és agyagréteggel való borítása után az égetés következett. E során a viasz vagy faggyú megolvadt és kifolyt a mintából, helyére pedig az öntőnyílásokon át bronzot öntöttek. A folyamat végén a bronz megszilárdult, az agyagköpeny eltávolításával már az elkészült harangon csillant meg a fény. Korai harangokra jellemzően a Csolnokról előkerült példányra is a vékony oldalfal a jellemző, emiatt hangja is vékonyka lehetett. 

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A Csolnok határában 1966-ban előkerült harang elsősorban 10-11. századra való keltezéssel unikális értéket képvisel, amely egyben tudományos jelentőségű, valamint közösségünkben is nagy fontossággal bír. Az, hogy az „ezeréves” harang ránk maradt, egyrészt öntőjének tudását mutatja, szerepet játszott benne szerencsés megtalálása, valamint a becsületes bejelentése is. Utóbbi talán egyre figyelemreméltóbb mai világunk egyes köreinek tendenciáit figyelve. Őrzési helyén, az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban a mai napig megtekinthető (1. kép). Fennmaradása a kora középkori Magyar Királyság idejébe juttatja vissza - a maga kézzelfogható valójával - a jelenkor emberét.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
csolnoki-harang-a-xi.-szazad-elejerol-476-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
csolnoki-harang-a-xi.-szazad-elejerol-476-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek