Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Csimai kápolna
 
 
  Csimai kápolna

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Csimai kápolna

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Bajna

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Egy török időkben elpusztult falu temploma helyén, a Csimai-domb tetején található az 1752-ben készült barokk kálvária, vörös márvány kereszttel. Csimafold a XVI. század első felében még falu volt. Templomában Bélák Antal nevű remete élt. Ács Pál nevű remete újonccal együtt.

Bajna határában fekvő legjelentősebb település Csima volt. Valószínűleg már a tatárjárás előtt is létezett Örsej néven, majd a tatárjáráskor lakói a sárásiakéhoz hasonlóan elhagyták. A Csima templomát és a mellette lévő remeteséget a tatárok dúlták fel. A csinai templomot II. József idejében bezárták. Azóta romladozott, mígnem az 1800-as években a bajnai plébános a düledező templomot lebontatta és annak anyagából építette fel a pusztagyarmati iskolát és a nagysápi templomot.

A csimai kálváriát a Sándor család 1732-ben állíttatta, majd 1872-ben, 1897-ben és 1928-ban megújíttatta.

Leírása 1755-ből: A Kálváriahegy sík tetején (kőből emelt dombon) 3 kőkereszt áll az Üdvözítő és 2 lator kőből faragott alakjával. Lábaiknál a szent kereszt alját átfogó Boldogságos Szűz, Szent János és Mária Magdolna szobra látható; a domb alatt pedig mesterségesen vájt kápolna van Szent Anna oltárával. A Kálvária-hegy lábainál Nepomuki Szent János szobra látható.

A csimai kálvária, a stációk képei és a kőemlékek 1990-es évek elején felújításra kerültek faluban történt gyűjtésből.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A csimai kápolna és kálvária nem csak a község történelmének számos fordulatának emlékeit őrzi, hanem régészeti, helytörténeti és egyházi jelentőséggel is bír. írásos és tárgyi emlékeinek megismerése és megőrzése elengedhetetlen, hiszen az oktatás, az idegenforgalom, a helytörténet szerves részét hivatott képviselni. Az eddigi régészeti feltárások mellett reményeink szerint a jövőben több olyan ásatás is tervezhető, amely a csimai kápolna és kálvária környékét tovább vizsgálja, mivel a terület gazdag forrása lehet a régészeti kutatásoknak.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

-    Bél Mátyás: Esztergom vármegyéről írt kiadatlan művének szemelvényes magyar fordítása (Komáromi nyomda 1957)A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
csimai-kapolna-252-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
csimai-kapolna-252-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek