Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Komárom - BRIGETIO
 
 
  Komárom - BRIGETIO

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Komárom - BRIGETIO

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Komárom

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Komárom és elsősorban szőnyi városrész alatt fekvő római kori Brigetio, a színvonalas régészeti leletekben, európai hírű falfestményekben, valamint feliratos kőemlékekben bővelkedik.

A lelőhely Brigetio neve világszerte ismert a régészet és az ókortörténet tudományának művelői körében. Carnuntum, Vindobona és Aquincum mellett Brigetio volt a Pannónia tartományban állomásoztatott 4 légió egyikének az állomáshelye, a Kr. u. 1. századtól kezdődően a római uralom végéig.

A folyamatos modern feltárások 1992 nyarán indultak meg a Komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszéke együttműködésében, Komárom város Önkormányzata és az NKA támogatásával.

2014 őszén, a Komárom-Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása projekthez (KEOP-2.il/2F/09-ll-2011-0001.) kapcsolódóan, a római kori Brigetio katona városában, az 52716 azonosítóval nyilvántartott, fokozottan védett régészeti lelőhelyen megelőző feltárást végeztünk, amelynek eredményeként egy római fürdőkomplexum eddig 800 m2 nagyságú területét táruk fel, padlófűtés-rendszer mintegy 150 téglaoszlopával és a fürdő caldariumát, vagyis meleg-vizes részét rejtő apszisos helyiséggel.

A több ezer négyzetméter nagyságú területet, látva annak intenzív beépítettségét, a gát végül elkerüli, így lehetőség van az elkövetkező években a teljes feltárására, illetve egy régészeti park kialakítására.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Az ásatások eredményei a Komáromi Klapka György Múzeum 1996-ban megnyílt főépületében láthatók. A leletanyag közül kiemelkednek a római kori provinciákban is egyedülálló szépségű, művészi kivitelű és közel életnagyságú falfestmények, amelyek mitológiai alakokat és lakomajelenetet ábrázolnak. A múzeum páratlan római kori freskógyűjteménye bemutatásra került már Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Szlovákiában és Csehországban is, számos szakkönyv íródott róluk. A 4 évszak perszonifikációja megihlette Sebő Ferenc népzenészt, aki hatására megkomponálta a Négy évszak című tánckarnevált/ amelynek 2005-ben a Művészetek Palotájában volt a bemutatója és CD formájában is megjelent.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

2010. ín: Acta Arch. Brig. Ser. L Vol. 3.; Dobosi Linda: Városi lakóházépítészet Brigetióban. Komárom/

2014. ín: Acta Arch. Brig. Ser. I. Vol.6.; Borhy László: Pár domus est caelo. Budapest 2007;

Borhy: Die Römer ín Ungarn. Hamburg 2014A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
brigetio-egy-okori-pannoniai-telepules-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
brigetio-egy-okori-pannoniai-telepules-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek