Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Boldogasszony tó
 
 
  Boldogasszony tó

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Boldogasszony tó

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Természeti környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Mocsa

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Nemzeti Ökológiai Hálózat A Naszály-Mocsai-vízfolyáson fekvő völgyzárógátas Boldogasszony-tó közvetlenül kapcsolódik a Mocsai-tó vízrendszeréhez és annak természetközeli élőhelyeihez, nádasaihoz, illetve száraz és víztől függő növénytársulásaihoz. A tó oldalában változó állapotú száraz homoki gyepek és kisebb mocsárrétek találhatóak. Nagy részüket a térségben már évtizedekkel korábban beszántották (lecsapolásuk után), illetve tavakat hoztak létre rajtuk. A mocsai mocsárrétek egy része az (egykor) intenzív rétgazdálkodás miatt növényzetét tekintve elég homogén, másutt viszont változatos flórát találunk rajta. Ezek a védett növénytársulások értékek az évezres „hagyományos”, tradicionális tájhasználat mellett maradtak fenn. A helyi jelentőségű védett természeti terület halastóként funkcionál. Mezőgazdasági környezetbe történő beékelődése, zavartalan fekvése, viszonylagos nagy kiterjedése, változatos vízmélysége, jó állapotú kiterjedt nádasai, kisebb-nagyobb nyílt vízterületei, lebegő és rögzült hínártársulásai, parti zónában található természetközeli nedves, illetve száraz homoki gyepjei és puhafa ligetei ugyancsak izgalmassá és természetvédelmi szempontból védelemre érdemessé teszik a területet. Regionálisan az egyik legjelentősebb madár (lúd, réce, vöcsök, vízicsibe és nádi énekes madár) fészkelőhelye. A madárvonulás időszakában egyes madárfajok százas nagyságrendben pihennek meg a területen. Hal és vízi rovar és azon belül szitakötő faunája ugyancsak izgalmas. Számos érdekességet rejt magában a természetkutatók számára. 

Kiterjedése: 85,51 hektárIndoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A települési értéktárba való felvételét helyi jelentősége miatt javasoljuk.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

http://www.provertes.hu/vedett_teruletek_pdf/komeszt_megye/adatlap_5377.pdfA nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
boldogasszony-to-230-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek