Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Báró Wenckheim Béla lovasszobra (Kisbér)
 
 
  Báró Wenckheim Béla lovasszobra (Kisbér)

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Báró Wenckheim Béla lovasszobra (Kisbér)

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Kisbér

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Ritter tábornok kezdeményezésére, Ferenc JÓzsef császár telivér tenyésztés fejlesztésére 1860-ban lótenyésztési alapot hozott létre, amelynek kamataiból évente telivéreket vásároltak. A lótenyésztési alapot öt főből álló bizottság kezelte, amelynek elnöke báró Wenckheim Béla volt. Sok-sok kiváló telivér család meghonosítása köszönhető ennek a bizottságnak. A telivértenyésztés támogatása érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként Wenckheim Bélának halála után, a parkban épített műrom tetején, klasszicista emlékművet emeltek. Az emlékmű előtt állították fel 1901-ben Fadrusz János, Wenckheim Béláról készített híres lovas szobrát. A szobrász a lovat Gunnersbury kisbéri telivér törzsménről mintázta. A szobor avatásán részt vett Wekerle Sándor, miniszterelnök, Darányi Ignác földművelésügyi miniszter és az alkotó Fadrusz János. Az emlékművet Párvy Adolf István ménesparancsnok 1940-ben lebontatta, és a híres lovas szobrot a lovarda előtti központi téren állíttatta fel.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Báró Wenckheim Béla a kisbéri lótenyésztés fellendülésének és világhírűvé válásának érdekében végzett munkája megkérdőjelezhetetlen, ezért szobrának - amely ráadásul egy rendkívüli Fadrusz alkotás, s a hagyomány szerint a legtökéletesebb lóábrázolás - az értéktárba való felvétele mindenképpen indokolt.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Dr. Hecker Walter: Híre versenylovaink Hegedűs Pál: Örökségünk Hegedűs Pál - Jaksics György: Üdvözlet Kisbérről Pallosné Varga Zsuzsanna - Dr. Valkenburcht István - Varga István: Ruisz Gyula nyomában 1857-1930A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
baro-wenckheim-bela-lovasszobra-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek