Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Bányász emlékmű (Csolnok)
 
 
  Bányász emlékmű (Csolnok)

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Bányász emlékmű (Csolnok)

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Bányász emlékművek,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Csolnok

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A hosszú posztamensen két félmeztelen férfi alak áll, melyet az 1944-es csolnoki bányaszerencsétlenség emlékére emeltek Alkotója Kepenyes Pál és Marinkay István egykori politikai elítéltek, Kepenyes Pál a forradalom után Mexikóban telepedett le és lett világszerte elismert képzőművész. Az emlékmű elkészítésére azután került sor, hogy a bánya egy régebbi részének újranyitása során megtalálták az 1944-es katasztrófa áldozatait. A tragédia a IX- es aknán történt és 8 ember életét követelte. 

 

És menni kell

Trexler József 1920-1944

Janositz József 1918-1944

Steiner Ferenc 1914-1944

Thier József 1909-1944

Lilli József 1908-1944

Schmidt János 1944. május 5. élt 48 évet

 

Bányász mártírjaink

 

Putz József 1950

Földesi János 1955

Kalocsi Henrik 1956

Lindinger Ferenc 1952

Knapp András 1955

Priegl Ferenc 1952

ifj. Mangó Vince 1958

Gacsai József 1945

Lusztig János 1981

Hegedűs János 1988

Bagdi István 1988

Tittenberger Márton 1951

Pfeiffer József 1924-1961

Priegl Ferenc 1957

Hilbert József 1946

Janositz József 1944

Lilli József 1944

Schmidt János 1944

Steiner Ferenc 1944

Their József 1944

Trexler József 1944

Jármai János 1948

Bogár János 1945

Klotz Ferenc 1955

Majoros József 1955

Boris István 1960

Merényi János 1962

Titmann József 1972

Putz József 1972

Törzs Tivadar 1978

Haász Ferenc 1980Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

1943.december 20-án a Csolnok IX-es aknával szomszédos XII-es aknát tervszerűen elárasztották. Ennek következtében a víz átfolyt a IX-es aknai nyugati mezőbe,1944 május 3-án innen tört be a víz a keleti mezőbe is. A nagy erővel bezúduló iszapos víz elzárta a menekülés útját és magával ragadta Spielmann György vízőrt, dági lakost. A kompresszor kezelőnek felsőbb utasításra le kellett állítania a sűrített levegőt szolgáltató kompresszort. A víz szintje állandóan emelkedett elzárta az alsószinti vágatban a menekülés lehetőségét. A fejtési vágatban levő emberek sorsa megpecsételődött. Családok várták haza édesapjukat,testvérüket ,a Kálváriára mentek imádkozni,hogy valami csoda folytán visszakapják szerettüket. Sajnos mindhiába...Egy Édesapa 1944. júliusában született kislányát már nem láthatta meg...Schmidt Sándor bányaigazgató utasítására a bányászok fizetését a család mindaddig megkapta,míg holttestüket nem találták meg.


Csak az újranyitás során találták meg a légvágatban bennrekedt 8 bányász holttestét 6 csolnoki és két dági lakost . 1953-ban hat koporsó állt egymás mellett a csolnoki temetőben és a családok megtört szívvel kísérték halottukat végső nyughelyükre. A 6 bányász örök nyughelye egymás mellett van,itt ahol most állunk. Az 1944-es vízbetörés során szerencsétlenül járt bányászok névsora az emlékmű előtti kert felújítás után legalább már olvasható: ,Trexler József, 24 évet élt, Janositz József,26 évet élt, , Steiner Ferenc,30 éves volt, Thier József,45 évet élt,Lilli József,36 évet élt , Schmidt János,48 éves volt. Az emlékmű nem csak a vízbetörés áldozatainak,hanem a szénmedencében bányabaleset következtében elhunyt csolnoki bányászoknak állít emléket. 

 A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
banyasz-emlekmu-(csolnok)-674-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
banyasz-emlekmu-(csolnok)-674-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek