Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Bajnai Historia Domus
 
 
  Bajnai Historia Domus

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Bajnai Historia Domus

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Bajna

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A bajnai Historia Domus a bajnai egyházi életről ad átfogó képet a kezdetektől napjainkig, amely magába foglalja a hétköznapok és ünnepek mellett az egyházközség fejlődését, változásait, eseményeit az itt szolgáló plébánosok beszámolói alapján.

A Historia Domus digitális formáját Jácint Zsuzsanna szerkesztette.

A bajnai egyházközség nyomtatott és kötetett példányban a Historia Domust adta át dr. Erdő Péter bíboros Úrnak a 2016-os bérmálás emlékeként.

 Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A Historia Domusban foglaltak az egyházközség élete mellett a község általános arculatát is bemutatja.

Évenkénti felosztásban tárgyalja a jelentősebb beruházásokat, eseményeket, betekintést ad a hitoktatás folyamatába, feltünteti az anyakönyvvezetés fontosabb elemeit.

A rendszerezett, illusztrált, digitálisan feldolgozott, 345 oldalas anyag első 170 oldala latin nyelven, a továbbiakban magyar nyelven számolnak be a Bajnán papi szolgálatot teljesítő plébánosainak beszámolóiról az alábbiak szerint:

-Soltész István (1927-1948)

-László József (1948-1990)

-Feldhoffer Antal (1991-1992)

-Nyíri Róbert (1993-2016)

A leírtak visszatérő témaként foglalkoznak az iskolával való kapcsolattal, a hívek közösségének lelkületével, a z adományt és ajándékot felajánló személyek megnevezésével és a fejlesztések felsorolásával.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):


A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
bajnai-historia-domus-269-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
bajnai-historia-domus-269-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek