Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Dunaszentmiklós - Az Öröm Útja
 
 
  Dunaszentmiklós - Az Öröm Útja

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Dunaszentmiklós - Az Öröm Útja

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Épített környezet,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Dunaszentmiklós

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

2011-ben a templom külső pillérein elhelyezésre került 14db kerámia stációból álló Örömút. Az „Örömút” egy olyan imaforma, amellyel Isten a mi korunkat ajándékozta meg. Míg a „Keresztút” már sok évszázada kialakult és virágzott a hívő nép körében, és az emberek generációinak szívébe véste bele Krisztus kínszenvedésének emlékét, addig a folytatásra egészen a legutóbbi időig kellett várnunk.

A véres XX. század, amelyben az emberi gonoszság korábban soha nem tapasztalt mértékű szenvedést hozott, megérlelte a hívők szívében a vágyat, hogy a feltámadás hite az ájtatosságokban is megmutatkozzék. A keresztút ne érjen véget Jézus sírba tételével, hiszen van folytatás: Jézus feltámadt, Jézus él! Így született meg, a már korábban kialakult keresztúti ájtatosság mintájára és folytatásaként a „Fény útja”, vagy, ahogy mi nevezzük: az Örömút. Isten tudja, hogy milyen nagy szükségünk van annak felismerésére, hogy Ő nem a büntetés és pusztítás, hanem a fény, az öröm, az élet Istene.

Állomásai (stációk): 1. Jézus föltámad halálból 2. A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket 3. A feltámadt Jézus megjelenik Mária Magdolnának 4. A feltámadt Jézus megjelenik Édesanyjának 5. A feltámadt Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak 6. A feltámadt Jézus megjelenik apostolainak 7. A feltámadt Jézus hatalmat ad a bűnök bocsánatára 8. A feltámadt Jézus megjelenik Tamásnak 9. A feltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak a Tibériás tavánál 10. A feltámadt Jézus megjelenik egyszerre több, mint ötszáz tanítványnak 11. A feltámadt Jézus átadja a főhatalmat Péternek 12. A feltámadt Jézus tanítványait a világba küldi 13. A feltámadt Jézus a mennybe megy 14. A feltámadt Jézus elküldi a Szentlelket

A dunaszentmiklósi Örömút elkészítése egy helyi hívő kezdeményezése volt, aki részben saját erőből, részben adományokból, részben pályázati forrásból készíttette el a stációkat. A Rózsafüzér Társulat gondozásában, közadakozásból épült. Egy-egy stáció 60x60 centiméteres színezett mázas kerámia dombormű, fölötte a templom stílusához illő 60 centiméter magas, gótikus boltív, alatta a felirat található. Alkotója Kerezsi Gyöngyi Gádor-díjas keramikus művész. A Képzőművészeti Lektorátus zsűrizte. 2011. Húsvét hétfőjén, templomunk 100. jubileumi évében szentelte fel Paskai László bíboros, nyugalmazott prímás, érsek, gyémántmisés.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Az Örömút községünk legjelentősebb kültéri műalkotása. Jelentősége nem csak helyi értékű, hisz a megyében hasonló stációsorozat nincs. Az egész megyéből, sőt a szomszédos megyékből is vonzza a zarándokokat. Tudomásunk szerint az ország első teljes Örömútja épült fel Dunaszentmiklóson, azóta több kül- és beltéri stációsorozat is készült az ország több pontján. Az Örömút nem csak a vallási élet különlegessége, hanem zsűrizett műalkotás, turisztikai látványosság és a község egyik büszkesége is.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

www.dunaszentmiklos.hu https://www.kozterkep.hu/~/18921/Az_Oromut_Dunaszentmiklos_2011.html http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/445/uj-oromuti-staciok-szentelese-dunaszentmikloson http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/husvet-hetfoi-oromut-jaras-es-szentmise-paskai-laszloval-372624 https://www.facebook.com/DunaszentmiklosiRomaiKatolikusEgyhazkozseg/posts/987208228015866 http://www.hitvallas.hu/index.php?t=r&r=2&c=1696 http://www.keresztenyelet.hu/data/2014/04/09/09-20120708.pdf http://uzenetblogol.blog.hu/2013/10/28/dunaszentmiklos?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=twitter&utm_campaign=blhshare http://www.umvp.eu/sajtoszemle/plebaniafelujitas http://newtest.automotor.hu/komarom-esztergom/kozelet/husvet-hetfoi-oromut-jaras-es-szentmise-paskai-laszloval-372624A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
az-orom-utja-a-dunaszentmiklosi-romai-katolikus-templom-kulso-pillerein-214-media.pdf

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
az-orom-utja-a-dunaszentmiklosi-romai-katolikus-templom-kulso-pillerein-214-dokumentumok.pdf
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek