Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Kétlyukú híd (Által-ér)
 
 
  Kétlyukú híd (Által-ér)

I. A kiemelkedő nemzeti érték adatai:

Térkép
A nemzeti érték megnevezése:
Kétlyukú híd (Által-ér)

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Megyei értékek,
Kulturális örökség,

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Vértesszőlős

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Számunkra már szinte elképzelhetetlen az a sok munka és teher, mely a XVIII - XIX. században élő eleink vállaira nehezedett. Amint eltűnt a hó és az első tavaszi hajtások megjelentek a mezőn, vége-hossza sem volt az elvégzendő teendőknek. A jobbágyok munkáját azonban nemcsak a falu határában lévő földek, szántók, szőlőskertek igényelték. Az állam a vármegye területén adódó különböző közmunkákat szintén a jobbágyokkal végeztette el. Ezek közé tartozott például a folyók szabályozása, a hidak, utak karbantartása. Településünk történetében mindkettőre akadt példa.

1787-ben a szőlősiek, miután a Nemes Vármegye szigorúan rájuk parancsolta  a kőhíd megépítését - folyamodványt nyújtottak be az uradalom kormányzójához, Bezerédy királyi tanácsoshoz. Kérvén, hogy a már többször megreparált fahíd helyett egy kisebb költségű, stabil, kő hidat építsenek, melyen keresztül a környező települések – Baj – földjei és mezői is megközelíthetők legyenek, s melyen a terhelt szekér és a marhák is kényelmesen közlekedhetnek.

Kérésüket méltányolva Deáki Prefectus Úr követ vitetett, továbbá 16 ezer égetett téglát kértek a híd bolthajtásához, egy pár faragott követ, némi meszet a munkálatok elvégzéséhez.

A folyamodásnak lett is foganatja. Ugyanis a híd építése  1787. augusztus 10-én Nemes Vármegye és az uradalom  kormányzója segítségével elkezdődött és szeptember 25-én befejeződött a kőműves munka. A környékbeli falvak ide voltak rendelve az építés segítségére.

1788. március 22-én a híd mellett 42 fűzfát ültettek el. Jelen voltak: Szádetzky András bíró, Kondvitska György, Kis János, Pluhár György esküdtek, és Jankovits jegyző. A  hídon túl, a szántók felé vezető út mentén egy vadkörtefát is ültettek és előtte fa feszületet helyeztek el, ahova virágot vittek és  amely mellett a megfáradt földművesek megpihentek.Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Által-éri kétlyukú kőhíd a Vértesszőlősi vasúti átjáró felől biztosítja mintegy 230 éve a vízfolyáson való közlekedést. Vértesszőlős Község Önkormányzatának fejlesztési terveiben szerepel a híd felújítása, hogy még sok generációt szolgáljon a múlt emlékét idéző történelmi építmény, melyet a Települési Értéktár Bizottság 2015-ben felvette a helyi kultúrális értékek közé és szeretne a Megyei Település Értéktárba felterjeszteni.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Klotz Ignác A vértesekből (A kötet az 1912-ben a Győregyházmegye Könyvsajtója által megjelentetett kiadvány hasonmása).

Szűcs Imre - Szabó Mária Szöllősi Krónika 2006.

 A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

II. Mellékletek:Fénykép, audiovizuális dokumentum letöltése:
altal-eri-ketlyuku-hid-660-media.jpg

Megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek letöltése:
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek