Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Települési javaslat beküldése
 
 

  Települési javaslat beküldése

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

megyei értéktárba történő javaslathoz

(Kérjük, ezt a dokumentumot csak segédanyagként kezelje,

ne ezt küldje be javaslatként, hanem a tényleges javaslattételei adatlapot.)

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 6. § (1) értelmében nemzeti érték felvételét a megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában:

 

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár esetében:

Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság elnöke

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

E-mail: info@kemertektar.hu

 A javaslatot a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint kell elkészíteni és elektronikus úton benyújtani.

 

A javaslattétel ingyenes.

JAVASLAT

a „ ……….………………. ”

*(Nemzeti érték megnevezése)

 

a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba történő felvételéhez

 

Készítette:
*(A javaslat készítőjének, összeállítójának neve)

………………………………………………………. (név)

……………………………………………………. (aláírás)

…………………………………………. (település, dátum)

(P. H.)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:

Levelezési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

*(A borítóoldalon megjelölttel azonos megnevezés szerepeljen!)

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 

*(Amennyiben a javasolt nemzeti érték több kategóriába is besorolható, úgy a leginkább jellemzőt kérjük megjelölni!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o agrár- és élelmiszergazdaság

o egészség és életmód

o épített környezet

 

 

o ipari és műszaki megoldások

o kulturális örökség

o sport

 

 

o természeti környezet

o turizmus

 

                 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

(Pontos cím)

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 

*(A megyeit kérjük x-szel jelölni!)

 

 

 

 

 

 

 

 

o települési

o tájegységi

o megyei

o külhoni magyarság

                   

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

*(A megyei értéktárba javasolt nemzeti érték lényegre törő, az egyediséget hangsúlyozó bemutatása)

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

*(Mutassa be, hogy a javasolt érték nemcsak a település, a helyi közösség számára jelent megőrzendő értéket, hanem megyei szinten is elismerésre méltó!)

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

 

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

*j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely

ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,

jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,

jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez;

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

Nyilatkozat

*Alulírott ………..…. hozzájárulok a Javaslat a „……………..” Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba történő felvételéhez csatolt saját készítésű fénykép(ek) / film(ek) további felhasználásához.

Dátum: ……………………………….

 

aláírás

 

 

 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek