Komárom-Esztergom megyei Értéktár :Kezdőoldal
 
 
  Felvidéki magyar kincsek - riport


  Kincsek, amik összekötnek - konferencia Révkomáromban

Nyitott kapu és felvidéki népviseltbe öltözött lányok fogadták Révkomáromban a Várban a „HUNG-2015 Komárom-Esztergom megye” pályázat projektzáró rendezvényére érkezőket. A gyönyörűen felújított valaha lőporraktárként funkcionáló teremben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Értéktár valamint a CSEMADOK által szervezett konferenciára sokan ellátogattak határ mindkét oldaláról. A résztvevőket köszöntötte Popovics György, a megyei közgyűlés és Értéktár Bizottság elnöke, Czunyiné dr. Bertalan Judit, kormánybiztos, dr.Völner Pál államtitkár, Stubendek László Észak-Komárom polgármestere. Részt vett az eseményen dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés elnöke, Turi Bálint Komárom város alpolgármestere, Borsó Tibor és Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnökei, valamint Petheő Attila a CSEMADOK Komáromi Területi Választmány elnöke.

 

Tovább >>

  

                                        

 

Érték és Hagyomány II.

MEGHÍVÓ

Komárom – Esztergom Megye Önkormányzata és Értéktár Bizottsága, valamint a Csemadok Komáromi Területi Választmánya

nevében tisztelettel meghívjuk Önt a

 

HUNG – 2015 Komárom – Esztergom megye”

című pályázat

projektzáró rendezvényére

 

Téma: 

Magyar kincsek gyűjtése a volt Komárom és Esztergom vármegyék területén

Helyszín:

Révkomárom, Vár – Lőporos

( 47°45’16’N    18°08’03’ E )

Időpont:

2016. augusztus 22., hétfő, 14 óra

 

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

 

                        Popovics György                                                 Petheő  Attila s.k.

a megyei közgyűlés és az értéktár biz. elnöke          a CSEMADOK Komáromi T. V. elnöke


  Beszámoló a Megyei Értéktár eddigi munkájáról

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013-ban döntött a Megyei Értéktár létrehozásáról és a Megyei Értéktár Bizottság felállításáról, melynek elnöke a megyei közgyűlés mindenkori elnöke. A bizottság munkájának törvényi kereteit a nemzeti értékekről és Hungarikumokról szóló törvény biztosítja. Ennek a törvénynek a célja, hogy szellemi, kulturális javainkat, szokásainkat, jelképeinket és egyedi termékeinket felkutassuk, őrizzük és nyilvántartsuk.  A megalakítás óta több pályázati kiíráson vett sikeresen részt a megyei önkormányzat.

Először 2014-ben a HUNG-2014-es pályázat keretében a Földművelésügyi Minisztériumtól 10 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert el a megyei önkormányzat. Ennek a pályázatnak az eredményeként 47 megyei érték került be a Megyei Értéktárba. Ugyancsak ennek a projektnek köszönhetően létrejött egy vándor és állandó kiállítás. Emellett Érték és Hagyomány címmel elkészült az értéktár anyagát tartalmazó újság, egy imázsfilm és egy a kor kihívásainak megfelelő, informatív honlap (www. kemertektar.hu). Szintén pályázati pénzből elkészült a Megyei Értéktár logója, és a Megyeháza épületében egy Értéktár pont is kialakításra került. Az értéktár bizottság munkájának népszerűsítésére Bajon, Komáromban és Esztergomban konferenciák megtartására is sor került.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. decemberében nyújtotta be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt (HUNG-2015) pályázatot, melynek projektzáró rendezvényére most kerül sor Révkomáromban.

A pályázat céljaként közös projektek megvalósítását jelöltük meg a határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel együttműködésben. A Földművelésügyi Minisztérium 3 millió forinttal támogatta a nyertes pályázati anyagunk célkitűzéseit, melyek a következők.

  1. Külhoni értékgyűjtés meglévő külhoni kapcsolataink felhasználásával.
  2. A megyei értéktár további bővítése.
  3. Az eredmények bemutatása.

A felvidéken folytatott gyűjtőmunkát területileg a történelmi Komárom és Esztergom vármegyék területére terjesztjük ki. A külhoni kapcsolatainkat két olyan civil szervezet jelenti, akik már a 2014-es pályázat megvalósítását is segítették, a Csemadok Komáromi Területi Választmánya és Gazda Polgári Társulás.

A projektet és ezzel a felvidéki gyűjtőmunkát egy Lábatlanon 2016. május 5-én megtartott konferenciával kezdtük, ahová az összes érintett település polgármesterét meghívtuk. A felvidékről begyűjtött anyaggal célunk, hogy egy adatbázis készüljön belőlük az értéktár honlapján. A magyar értékek terén van mire büszkének lennünk a felvidéken is. A Hunagrikumok ügye nemzeti ügy, amelyet minden magyar magáénak érez, függetlenül attól, hogy a határ melyik oldalán él. Ez a pályázat erősíti a nemzeti összetartozás érzését azáltal, hogy felkutatjuk, megőrizzük azokat a kincseket, melyek összekötnek minket. A Felvidékről összegyűjtött kincsek folyamatosan kerülnek fel a kemertektar.hu honlapra. A hazai értékek is tovább bővültek, jelenleg 59 érték található a Megyei Értéktárban. A projekt keretében tervezzük, hogy a honlap főoldalán külön lap megnyitásával kimondottan a felvidéki értékek legyenek elérhetőek. Ennek a pályázatnak a keretében elkészítettünk egy a felvidék kincseit bemutató imázsfilmet, melynek ősbemutatójára projektzáró konferenciánk keretében kerül sor.

A munka nem áll meg, mert kiírásra került a HUNG-2016, pályázat, melyre a Megyei Önkormányzatunk szintén pályázott és a rendelkezésre álló maximális 6 millió forintot nyert.


  Felvidéki „kincsekkel” gyarapodik a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Értéktár Bizottsága „Érték és Hagyomány II.” címmel projektnyitó rendezvényt szervezett a lábatlani Gerenday Közösségi Házban. Az összejövetel célja a „HUNG-2015 Komárom-Esztergom megye”című pályázat bemutatása volt, melynek témája a „Magyar kincsek gyűjtése a volt Komárom és Esztergom vármegyék területén.” A konferenciára A Duna mindkét oldaláról nagyszámban érkeztek polgármesterek és szakemberek, akiket Dinnyés István Lábatlan polgármestere, mint házigazda köszöntött. Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke örömének adott hangot, hogy a megyei önkormányzat élni tudott ezzel a pályázati lehetőséggel, hiszen a 19 megye közül csak hatnak sikerült elnyernie a rendelkezésre álló 3 millió forintot. Kifejtette, hogy ez az értékgyűjtő munka a határon innen és a határon túl élőknek is nagyon fontos, hiszen a Duna mindkét oldalán felhalmozódott magyar kincsek hozzátartoznak magyarságunkhoz, magyarságtudatunk erősítéséhez. Ezek összegyűjtése, rendszerezése kötelességünk és ez a pályázat erre ad lehetőséget számunkra. Ebben a munkában a megyei önkormányzat, számíthat a CSEMADOK, a Gazda Polgári Társulás és az Ister-Granum EGTC együttműködésére is. A Megyei Értéktár Bizottság elnöke beszédében többek között elmondta, hogy a munkát már az előző években a Komárom-Esztergom megyei értékek összegyűjtésével elkezdték. Ez a szakmai tevékenység teremtette meg az alapját a most bemutatásra kerülő pályázatnak. Felvázolta az eddig elvégzett munkát, a megvalósított projektelemek közül kiemelte, hogy egy a XXI. századi kihívásoknak megfelelő honlapot sikerült létrehozni, melyen, a felvidéken összegyűjtött kincsek is helyet kaphatnak. A tervekről is említést tett a megyei elnök, melyek között szerepel az I. és II. világháborús emlékművek összegyűjtése, az azokon szereplő nevek megörökítésével valamint az 56-os, a milleniumi és az összetartozás napi emlékművek számbavétele határon innen és túl. Végezetül kérte a konferencián részvevőket, hogy az előadásokon elhangzottakat adják tovább és működjenek együtt a sikeres értékgyűjtő munka érdekében. 

Popovics György tájékoztatása után Dr. Veres Zoltán megyei jegyző részletesen bemutatta a megvalósításra váró pályázat elemeit, ezt követően Varga Péter, a Gazda Polgári Társulás elnöke mutatta be a Felvidéki Magyar Értéktárat, majd Nagy Péter az Ister Granum EGTC igazgatója vázolta a szervezet határon átnyúló pályázatait. Dinnyés István, mint „jó gyakorlat” bemutatta a Karva ésLábatlan között épült révátkelő uniós projektjét. Végezetül Pengő Julianna megyei főépítész tájékoztatót tartotta a tervezett szlovák-magyar kerékpáros zarándokút hálózatról. A projektzáró rendezvény végén Popovics György kifejtette, hogy a felvidéki „kincsekből” felvidéki értékek legyenek, ahhoz az ottani előírásoknak kell megfelelni, a most útjára indított pályázat segít a kincsek összegyűjtésben, rendszerezésében. 


5 / 10 oldal
 

  Legfrissebb:

 
  Települési
  NMI
  Megyei
  Emlékművek  
  Útmenti keresztek